Foto: Skjermdump ordbøkene.no
Nå står hun, han og hen i ordbøkene. Språkrådet har bestemt å ta inn pronomenet «hen» i de offisielle normene for bokmål og nynorsk.
236Shares

Språkrådet gir råd om språk i Norge. Nå har de bestemt å ta pronomenet hen i bokmål og nynorsk. Norsk har derfor nå tre pronomen 3. person entall; hun, han og hen.

Ordet står i Bokmålsordboka og Nynorskordboka. Vi bruker hen for å vise til en person vi ikke vet om er gutt eller jente. Vi kan bruke hen når det ikke er viktig om personen er gutt eller jente.

Vedtaket fra Språkrådet kom torsdag, opplyser direktør i rådet, Åse Wetås.

Mer vanlig

Språkrådet har tenkt lenge på om de vil ta inn ordet i ordbøkene eller ikke.

– Språkrådet har også tidligere vurdert å ta inn ordet, men falt da ned på at det var for tidlig, sier seksjonssjef Daniel Ims.

De har sett hvordan og hvor mange ganger ordet har blitt brukt. Siden 2018/2019 har hen blitt vanligere å bruke. Språkrådet ser at ordet blir brukt i aviser. De vet ikke hvor vanlig det er å bruke hen når vi snakker sammen.

– Vi har særlig sett at det har blitt mer brukt i avistekster, men vi kjenner jo til at det også er brukt i andre sammenhenger, også i akademiske tekster og at det er noe i bruk i skolen, sier Ims.

Møtte motstand

I april hadde Språkrådet en høringsrunde om endringer i rettskrivingen for bokmål og nynorsk. Forslaget om hen fikk mange reaksjoner. Noen likte ordet og andre likte ikke ordet. De som ikke liker ordet, tenker på debatten om det tredje kjønn.

– Av de som utdypet hvorfor de var imot, så gikk det både på prinsipiell motstand knyttet til debatten om tredje kjønn, og noen som mente at det var for tidlig fortsatt, sier Ims.

Ordet kom inn i svenske ordbøker i 2014. Ims tror det har påvirket bruken i Norge. Svenskene har hentet ordet fra finsk, som ikke har kjønn.

ORDFORKLARINGER

norm: regel, mønster, det normale

et vedtak: beslutning, avgjørelse, bli enige om noe

å vurdere: tenke på noe før vi tar vi sier ja eller nei, veie for og imot, overveie

å falle på: å treffe, ramme

særlig: spesiell

motstand: forsvar, det å sette seg imot eller prøve å stanse, hindre

en høringsrunde: et møte hvor flere kan si hva de mener

å utdype: forklare nøye, gi mye informasjon

å påvirke: virke inn på, øve innflytelse på