Muslimske talspersoner er blitt en selvmedlidende gruppe og det er dette ekkokammeret som vi nye organisasjonene utfordrer, skriver Shakeel Rehman fra SSI.
Foto: Gitte Paulsbo
Det er usant at vi organisasjonene har alliert oss med innvandrerfiendtlige aktører, skriver Shakeel Rehman fra Senter for Sekulær Integrering (SSI)
Shakeel Rehman, Senter for Sekulær Integrering (SSI)
Latest posts by Shakeel Rehman, Senter for Sekulær Integrering (SSI) (see all)

Forsker Lars Gule hadde et viktig innlegg, «Uhellig allianse», med gode råd til de nye sekulære organisasjonene om retorikk og hvilke allianser som er anbefalte. Dessverre utviklet det seg til en generaliserende helhet toppet av at avisen Utrop plukket opp saken og presenterte den med navn og bilde av personer som om alle de sekulære organisasjonene er alliert med islam og innvandrerfiendtlige miljøer. Utrop tok til fornuft og fjernet bildene.

De sekulære organisasjonene ble opprettet for å bidra mot ekstremisme og hindre våre unge i å bli fremmedgjorte fra moderne samfunn, demokrati og menneskerettigheter. Vi i SSI( Senter for Sekulær Integrering) er spesielt opptatt av  å tilbakevise konspirasjonsteorier mot venstresiden og muslimer, og jobber mot høyreekstremisme og rasisme på den ene siden og islamister på den andre.

Lars Gules mening var god, men endte opp med følgende farlige, misvisende og diskrediterende konklusjonen om oss: “Resultatet er at disse ikke har funnet andre allierte enn de verste”. Altså at alle vi organisasjonene har alliert oss med innvandrerfiendtlige aktører.

Dette er usant og setter oss i et urettmessig dårlig lys. Gule satte opp stråmenn og tok ikke høyde for at vi er ulike organisasjoner med ulike ståsteder og har uenigheter blant oss om retorikk som alle andre miljøer. Enkelte kan i sin oppgitthet ha formulert seg feil og vi tar dette opp internt, men vi alle gjør en viktig innsats mot ekstremisme. Samtidig generaliserte han våre støttespillere fra majoriteten. Det er ikke riktig at alle de er innvandrerfiendtlige. De fleste er antirasister som reagerer på ekstremismen i islam men samtidig også på muslimhat.

SSI har vært tydelige mot muslimhat, antidemokratiske holdninger og brudd på religionsfriheten, og tatt initiativ til gode diskusjoner om sekularisme og integrering.

Vi vil bidra til å peke ut veien videre for det flerkulturelle Norge, og i den forbindelse la jeg merke til Gules avsnitt om den angivelige manglende støtten vi har fra forskere og politiske aktivister. Dette er heller ikke presist fra Gule. Vi har støtte fra både forskere, professorer og politikere. Det er ikke riktig at vi blir ensidig avvist. Men samtidig har han rett i noe om frykten for oss. Dessverre!

Fordi denne støtten kunne ha vært større og mere synlig, og når Gule skriver at den manglende støtten skyldes at politiske aktivister og forskere er redd for å tas til inntekt for en innvandrings- eller muslimkritisk posisjon, sier dette noe om integriteten til disse politiske aktivistene og forskerne. De svikter faktisk muslimer og det flerkulturelle Norge ved å være feige.

Min påstand er at det er de nye sekulære organisasjonene med mange muslimske og eks-muslimske medlemmer som kan bygge stabile broer i et flerkulturelt land pga sin upartiskhet, og hindre ekstreme i å fremmedgjøre våre unge menn og kvinner. Vi kritiserer både islamismen og høyreekstremismen og kan dermed bidra til å dempe mistilliten og paranoiaen mot muslimer på den ene siden og skape tilhørighet til demokratiet og sekularismen på den andre.

Derfor er det viktig med flere «uhellige allianser» med oss fordi det er en religiøs nykonservativ vekkelse i Vesten og økt gruppetenkning som gjør behovet for oss mere prekært med tanke på integrering. Hvorfor har kun integreringsministeren Sylvi Listhaug invitert enkelte av de nye sekulære, religionskritiske organisasjonene til samtale og ikke Høyre, Venstre, Krf, Ap, Sv og Miljøpartiet De Grønne?

Å invitere oss vil bety et synlig holdningsskapende standpunkt mot ekstremisme og for mangfold og samtidig fungere som rollemodell for de unge, fordi de unge muslimene mangler rollemodeller nå som moskeene er blitt mere fremmedgjorte.

Jeg vil bruke de mildt sagt tragiske arrestasjonene av liberale bloggere i Pakistan siste uke, Ayaz Nizami med flere, som eksempel på hvorfor integrering møter utfordringer i Norge og hvorfor det er behov for flere «uhellige allianser» med oss. Pakistan har nå fått sin egen Raif Badawi-skandale.

Disse arrestasjonene har betydning for Norge og for verdiarbeid i de muslimske miljøene fordi det finnes sentrale moskeer i Norge som kunne tenkt seg disse mennene straffet og myrdet pga deres religionskritiske, men holdningsskapende arbeid. Det går nå en hatkampanje mot Ayaz Nizami på nett for å få ham hengt for blasfemi. Dett er holdninger som har forgreininger til Norge og møtes foreløpig med stillhet i de moderate muslimske miljøene i Norge.

Poenget mitt er å peke på intoleransen og hatet mot annerledestenkende som har bredd seg, og særlig mot ateistiske bloggere. Mobben har fått legitimitet pga blasfemiloven i Pakistan. Disse mennenes “forbrytelse” er at de vil ha et mangfoldig og tolerant Pakistan. Jeg tok kontakt med sentrale moderate muslimske aktører som Linda Noor fra Minotenk, Shoaib Sultan fra ARS og debattanten Mohamed Abdi, men kun Abdi har omsider funnet det verdt å nevne dette på sine sider på Facebook så langt.

Denne selektiviteten er en del av utfordringen med integreringen i Norge og Vesten, og derfor er det behov for upartiske organisasjoner som oss. Fordi vi roper ikke kun ut hvis det er en dagens opplysningsfilosof som risikerer dødsdom i et muslimsk land, men vi tar det også opp hvis det hadde vært en muslim som risikerte dødsdom for å misjonere sin religion. Det handler om toleranse og flerkultur.

Muslimske talspersoner er blitt en selvmedlidende gruppe, og det er dette ekkokammeret som vi nye organisasjonene utfordrer.

Nå gjelder det gode mennesker som Ayaz Nizami i Pakistan som kan bli myrdet når som helst av en pakistansk Breivik, og derfor mobiliserer jeg og Cemal Knudsen Yucel for å få til en demonstrasjon foran den pakistanske ambassaden torsdag 6. april, og et seminar om ateisters situasjon og ytringsfrihet før sommer.

Vi har fått positiv respons om denne saken fra HEF (Human-etisk Forbund), Jan Bøhler fra Ap, Sv, ARS (Antirasistisk senter), Amnesty og de sekulære organisasjonene, og jeg håper vi blir kontaktet av flere som vil delta, særlig de muslimske organisasjonene, fordi dette er ekstremt og skader omdømmet til muslimer.

At vi står sammen mot ekstremisme og intoleransen, blir sett på som uhellige allianser av den ekstreme muslimske mobben som ønsker denne mannen død. Jeg håper derfor at vi kan få til mange slike uhellige allianser for å stå opp mot religiøs ekstremisme.