Demokratenes tankegods kan både defineres som klassisk rassisme og kulturrasisme, skriver Hatem Ben Mansour.
Foto: Berkley
Demokratenes partiprogram bygger blant annet på en kjent høyreradikal konspirasjonsteori om befolkningsutskiftning, skriver Hatem Ben Mansour i dette tilsvaret.

Demokratenes Reinert Skadsem kommer i Utrop den 29. oktober med en rekke påstander jeg ikke akter å gå inn på, men jeg skal svare ham på beskyldningene om injurier fordi jeg skriver han har et rasistisk grunnsyn.

Skadsem stilte spørsmål ved ordførerkandidatenes kvalifikasjoner på bakgrunn av at de alle tilhører en flerkulturell minoritet. Han koker det ned til hudfarge, når han etterlyser norsk-polske kandidater. Skadsems argumentasjon hvor han trekker inn hudfarge minner om rasebiologi den første hovedformen i Store Norske Leksikons definisjon av rasisme:

«1) Når arvelige biologiske egenskaper legges til grunn for å dele inn mennesker i påståtte «raser», snakker vi om klassisk rasisme. Den klassiske rasismen legger altså feilaktig til grunn at mennesker kan deles inn i adskilte raser ved at antatte fysiske rasekjennetegn som kroppshøyde og hår-, hud- og øyenfarge kobles sammen med antatte indre mentale rasekjennetegn og at dette gir grunnlag for et skille mellom under- og overlegne raser. Dette utgjør den smale betydningen av begrepet rasisme.»

Demokratene som parti som ønsker assimileringspolitikk ovenfor kulturelle minoriteter, har programfestet at «Islam skal ikke etableres i Norge.», og frykter «at norske kvinner føder færre barn enn det som er nødvendig for å opprettholde landets folketall uten immigrasjon og at den etniske befolkningen kommer til å dø» en kjent høyreradikal konspirasjonsteori om befolkningsutskiftning, som bygger enten på genetisk rasetenkning, som i den første formen for rasisme over, eller den andre under, at det er uoverkommelige kulturelle motsetninger. Demokratene kan, som Skadsems innlegg, falle både innenfor den første hovedformen i Store Norske Leksikons definisjon på rasisme, men også den andre:

2) Den andre hovedformen for rasisme, kulturrasismen, legger større vekt på kultur og motstand mot å blande kulturer og religioner sammen. Kulturrasismen antar at individer er forutbestemt av sin kulturelle bakgrunn og at nasjoner og samfunn bare kan være i harmoni med seg selv når de er kulturelt ensartede heller enn flerkulturelle. Kulturblanding vil ifølge en slik oppfatning uunngåelig føre til destabilisering og konflikt.

I Dagsavisen 01.11.22 har jeg svart på hvorfor Demokratene er høyreradikale, og nå svart på hvorfor deres politikk er rasistisk, begge etter leksikonbeskrivelsen og ser ingen grunn til videre debatt med Skadsem, eller Demokratene.

Med dette takker Utrop skribentene for fine bidrag og setter strek for denne debatten for denne gang.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.