– Både som kvinner og mødre har vi en utrolig viktig oppgave i å oppdra kommende generasjoner til å bevare og kjempe for likestilling, frihet og demokrati. – Kvinner ska ha lov til å være myke og feminine, og til å ta plass og heve stemmen, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Commons Wikimedia
«Jeg ville ha oppdratt henne til ikke å snu ryggen til kvinner andre steder i verden»

Hvis jeg hadde en datter, ville jeg oppdratt henne til å se sine styrker og dyrke sine drømmer. Uansett hvilket samfunn hun ville vokst opp i, ville jeg utfordret henne til å stå opp for seg selv og andre. 

Hun skal tørre å ta plass

Jeg ville ha oppfordret henne til å være den type feminist som omfavner sin femininitet, og samtidig bygger en sterk og trygg identitet som kvinne. Jeg ville ha oppdratt henne til å ikke snu ryggen til kvinner andre steder i verden, kvinner som kjemper for likestilling og sine individuelle rettigheter. Kvinner som går med livene sine som innsats fordi de vet at den eneste veien til endring er at noen risikerer alt de er og har. 

Jeg ville oppfordret henne til å omfavne de myke, feminine og omsorgsfulle som bor i oss som kvinner. Og jeg ville også ha oppfordret henne til å tørre å ta plass og være en tydelig leder. Jeg ville oppfordret henne til å trosse tradisjoner og trosretninger som nedgraderer kvinner kun fordi vi er født som «det annet kjønn». 

– Vær en stemme for de som ikke har en stemme

Jeg ville ha oppfordret henne til å bruke demokratiet og ytringsfriheten vi har i Norge til å vise solidaritet med vår tids største frihetsrevolusjon startet og ledet av kvinner i Iran. Jeg ville ha oppfordret henne til å delta i debatter som omhandler kvinners rett til å ta avgjørelser som handler om deres kropp og integritet. Retten til abort, retten til å velge levemåte, kleskode, retten til utdanning og religion. 

For uansett hvor langt unna disse kampene og debattene pågår vil de på sikt påvirke oss, vårt demokrati og vår likestilling i Norge. Jeg ville ha oppfordret henne til å være en stemme for de som blir nektet sin stemme og ytringsfrihet. Jeg ville ha oppfordret henne til å ta del i kamper også når det ikke berører henne direkte. 

Det er vi som skal oppdra kommende generasjoner

Nå er det det slik at jeg ikke har noen datter, men jeg har tre aktive gutter, og jeg som kvinne og deres mor har jeg en minst like viktig oppgave her til å oppdra dem til å være hjertevarme rettferdige individer som ikke ser på kjønn som et individs begrensing. 

For det å tie når det skjer alvorlige ting i verden er også en måte å delta i det som hemmer demokrati og frihet.

Jeg vil at de skal forstå hvor mye deres stemme og engasjement er med på å skape endringer for andre. Jeg vil at de skal lære om at «kvinne, liv, frihet»-bevegelsen i Iran er mer enn et enkelt lands feministiske frihetsbevegelse. 

Jeg vil at de skal se og verdsette demokratiet vi har i Norge og bruke det til å skape endringer i andre deler av verden. Jeg vil at de skal lære å se og verdsette kvinner som fullverdige og verdifulle individer og at de aldri skal basere deres tolkninger av andre mennesker på konvensjoner om kjønn. 

Jeg vil oppdra dem til å forstå alvoret og viktigheten av likestilling og hvordan den er en viktig del av demokrati og frihet i et samfunn. For som den polsk-tyske revolusjonære politikeren Rosa Luxemburg sa: «Kvinners frihet er kjennetegnet på et samfunns frihet». 

Jeg vil at de skal vokse opp i bevisstheten om at verken deres eller andre individuelle muligheter og styrker ligger i kjønnet de er født inn i, men i deres kreativitet, medmenneskelighet og ambisjoner. 

Jeg ønsker at de skal verdsette og holde fast ved vår frihet i Norge og dyrke denne i hvert menneskemøte de er en del av. Både som kvinner og mødre har vi en utrolig viktig oppgave i å oppdra kommende generasjoner til å bevare og kjempe for likestilling, frihet og demokrati. 

For det å tie når det skjer alvorlige ting i verden er også en måte å delta i det som hemmer demokrati og frihet. Jeg vil utfordre barna mine til ikke å tåle urettferdighet som ikke rammer dem direkte, slik som Arnulf Øverland sier i diktet Du må ikke sove: «Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv». 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.