Norske myndigheter vil frigjøre ressurser for å bedre tilgangen til høyere utdannelse for nordmenn og EØS-borgere.
Foto: USC
Internasjonale studenter er en ressurs, skriver Assad Nasir i dette innlegget.

Tirsdag 29. november kunne statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken fortelle at nå var de enige om statsbudsjettet for 2023. I tolvte time kan man si, for fristen var ikke langt unna. Alle fikk gjennomslag for noe, men oppi alle godnyhetene som var å lese i mediene, var en nyhet som kun ble nevnt i en bisetning. Fra høsten 2023 må internasjonale studenter betale for å studere ved norske høyskoler og universiteter. 

Kunne ikke kommet hit hvis det var studieavgift

Universitetet i Stavanger (UiS) var raskt ute med et varsko. Lund Bø, dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet på UiS fortalte NRK at en stor andel av ingeniørstudentene deres kommer fra utlandet, og at de er bekymra for hvordan næringslivet vil bli påvirka av dette.

Kunnskapsdepartementet (KD) kan via e-post fortelle meg at studieavgiften vil gjelde for studenter som kommer fra utenfor EØS. Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel i KD forteller videre at «Studieavgifta vil gjelde dem som tar hele utdanningen i Norge. Det innføres ikke studieavgift for studenter som kommer som utvekslingsstudenter til Norge på avtaler mellom norske og utenlandske institusjoner. Vi ønsker at det skal komme flere internasjonale studenter til Norge på slike utvekslingsavtaler, og derfor skjermer vi disse studentene.»

Hva det vil koste vet vi ikke, men KD opplyser at studiestedene skal kreve studieavgift som minst dekker studieplassen fra og med høsten 2023, hva det vil koste i kroner og øre blir opp til studiestedene selv å avgjøre. Så lenge studieavgiften minst dekker kostnadene for studieplassen. 

Så da må studenter fra land utenfor EØS betale for å studere ved universiteter og høyskoler i Norge. Jeg har over tid blitt kjent med flere, bortimot ti tror jeg, som har kommet som studenter fra land i Asia for å studere i Norge. Samtlige har fortalt at de ikke ville hatt mulighet til å komme hit for å studere hvis det hadde vært studieavgift på studiestedene. 

Bedre utdannelse til nordmenn og EU-borgere

Selv om det har vært gratis å studere i Norge, har utenlandske studenter måttet dokumentere at de har nok penger til livsopphold så lenge de skal studere i Norge, ofte i form av kontoutskrift. Med andre ord; du må ha penger i banken, en betydelig sum faktisk, selv om det ikke er studieavgift. Studievisum deles ikke ut til hvem som helst, liksom. 

Det er jo ikke akkurat slikt at norske universiteter utmerker seg på internasjonale rangeringer.

Det fremstår for meg som litt underlig at akkurat dette, å innføre studieavgift for studenter utenfor EØS, har vært så viktig for regjeringen Støre og Ola Borten Moe, minister for forskning og høyere utdanning. Jeg ville jo ha tenkt, eller jeg tenker, at ansvarlig statsråd på feltet ville være opptatt av å styrke sitt felt og sine universiteter og høyskoler. 

Internasjonale studenter er, vil i hvert fall jeg påstå, en ressurs for våre utdanningsinstitusjoner, og for verdiskapinga i Norge. Alle de jeg kjenner som har kommet som studenter til Norge fra land som India, Pakistan og Bangladesh har fått jobber i privat næringsliv i Norge, og bidrar til å skape verdier for Norge som blant annet ingeniører og dataprogrammerere. 

Og i den samme e-posten jeg har vist til tidligere, skriver statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel at «innføring av studieavgift for tredjelandsstudenter vil kunne øke inntektene til universitet og høgskoler og at det vil frigjøre studiekapasitet tilsvarende 2 600 toårige plasser. – Dette vil altså frigjøre ressurser som vil bedre tilgangen til høyere utdanning for søkere fra Norge og fra andre EØS-land.» 

Ut av egen navle

Med andre ord skal studenter fra mindre bemidlede land måtte betale studieavgift, så hvis du er en talentfull, men fattig, student i Pakistan vil Norge ikke ha deg. 

Ellers tror jeg ikke regjeringen har utreda dette godt nok. På kort sikt kan det hende det er en økonomisk gevinst, men på lang sikt tror jeg Norge vil tape, ikke bare økonomisk, men også med tanke på å tiltrekke seg talentfulle akademikere. 

Det er jo ikke akkurat slikt at norske universiteter utmerker seg på internasjonale rangeringer. Akademia er internasjonal, det gjelder å tiltrekke seg de klokeste hodene i verden, og hvis vi kan gjøre det ved å tilby gratis studier så bør vi, eller må vi, bruke det til vår fordel. Her må politikken med andre ord legges, få huet ut at vår egen navle. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.