Sivile flykter fra Mullaittivu, nord på Sri Lanka, under siste fase av krigen i 2009.
Foto: Commons Wikimedia
Norske aviser roser tamilene i Norge, men vet de hvordan vi har det der vi flyktet fra, spør Sambavi Vethananthan i dette innlegget.

Den 4. februar 1948 ble øya Sri Lanka selvstendig fra de britiske koloniherrene. På 75 år har øya gått gjennom en blodig borgerkrig, terrorangrep og økonomisk krise. Selv 75 år etter frigjøringsdagen ser man fortsatt ingen frihet for den tamilske minoriteten på øya. 

Før kolonimaktene 

Sri Lanka, eller Ceylon som det het før 1972, var styrt av 3 kongedømmer helt til europeerne ankom på starten av 1500-tallet. De siste kolonimaktene på øya var britene. Til deres egen fordel og av administrative årsaker samlet de alle kongedømmene under ett. 400 år senere, forlater de øya og overlater makten til ett av kongedømmene uten å dele opp landet slik det opprinnelig var. Denne dagen, 4. februar, markeres som frigjøringsdagen på Sri Lanka, men for tamilene er dette starten på 75 år med undertrykkelse.

Omfattende tiltak på slutten av 1900-tallet

Øyas første omfattende tiltak var i 1948 da 700 000 indiske tamiler ble fratatt stemmeretten sin under Ceylon Citizenship Act. Dette lovforslaget ble vedtatt 285 dager etter selvstendighet, og omtrent 11 % av befolkningen ble nektet statsborgerskap og ble statsløse. 

I 1956 kom Sinhala Only Act, en lov som stadfestet det singalesiske språket som det ene offisielle språket på Ceylon. Tamilsk, som da ble snakket av ca. 30 % av befolkningen, ble ikke anerkjent. Singalesisk ble altså det eneste offisielle språket, hvor tamilsk som største minoritetsspråk ikke ble anerkjent. 

Tamilske arbeidere måtte over natta lære seg et helt nytt språk for å være kvalifiserte arbeidstakere. 1970 ble det innført standardisering der det ble forskjellsbehandling ved inntak til høyere utdanning etter bakgrunn – hvorvidt du var tamilsk eller singalesisk. Det ble kvoteringer, der det var begrensninger på antall tamiler som kunne søke på hvert studie. Det handlet ikke lenger om å være flinkest på skolen, men om hvor i landet du kom fra og hvilket språk du snakket. I 1983, samme år som borgerkrigen starter, innfører regjeringen krav om at alle parlamentariske medlemmer må sverge til en samlet srilankisk stat. Borgerkrigen ender opp i et av de mest blodigste folkemordene i nyere tid med mellom 150 000 og 170 000 døde. 

Ingen frigjøringsdag for tamiler

I Norge har mange en opplevelse av at Sri Lanka, etter den væpnede krigsslutten ble et ferieparadis med fine strender. Bak teppet glemmer vi at tamilske områder daglig blir okkupert av singalesere. Det blir bygget buddhistiske templer i hindu-tamilske og kristne områder. Tamilske stedsnavn blir byttet om til singalesiske. Mødre har demonstrert i flere år for å få vite hva som har skjedd med deres kjære som ble tatt fra dem. I området der krigens siste fase fant sted, Mullaittivu, er det nå 1 soldat per 2 sivile mennesker. Er det dette som kalles frihet?

Vi feirer ikke dagen med barnetog, pølser og is.

Som andregenerasjons innvandrer, som har vært privilegert nok til å vokse opp i et av verdens rikeste land, er det vanskelig å se for seg et liv uten frihet. Et liv omringet med militæret, uten rett til å ytre din mening på grunn av redsel og daglige opplevelser av at noen tar fra deg kulturen og tradisjonene dine. 

Det er vanskelig som nordmann å fatte at dette er hverdagen til alt for mange tamiler på Sri Lanka. Dette står i kontrast til hvordan en tamil blir oppfattet i Norge, som fredelige, engasjerte og gode skattebetalere. Men på Sri Lanka er vi åpenbart rebeller. Norske aviser roser tamilene i Norge, men vet de hvordan vi har det der vi flyktet fra?

4. februar er ikke en frigjøringsdag for tamilene. Tamilene opplever ikke frihet, selv 75 år etter britisk kolonitid. Vi feirer ikke dagen med barnetog, pølser og is. Mens singaleserne ferier med parade, har tamilene fortsatt ingen frigjøringsdag å feire. 

Kilder:

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.