– Å gjøre norskopplæring gratis for alle nye nordmenn, kan redde helsevesenet, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Commons Wikimedia
Tilbudet om gratis norskopplæring bør utvides. Det vil hjelpe på krisen i helsesektoren, skriver Bojana Todorov i dette innlegget.

Mange som enten kommer til eller har lyst til å komme til Norge har allerede høy utdannelse og kan bidra positivt på arbeidsmarkedet. Men enkelte blir forhindret av høye priser på norskkursene de selvfølgelig bør ta. Enkelte har månedslønn som tilsvarer avgiften for et norskkurs. 

Mange vil gjerne jobbe

Slik det er nå, er det en kombinasjon av utlendingsloven og introdusksjonsloven som avgjør hvorvidt en person kan motta gratis norskopplæring, og ikke alle får det innvilget. For mange grupper blir det slik lite gunstig å gjennomføre norskopplæring. Det vil si, de har viljen til det, men har ikke råd. 

Andre bor allerede i Norge, og har bodd her lenge, men klarer ikke å bestå språket på grunn av dårlig økonomi når de ikke kvalifiserer for gratis kurs eller økonomisk støtte til kurs. 

Norske myndigheter bør være takknemlige for at det finnes ferdig utdannede folk i Norge som mer enn gjerne vil jobbe. I stedet blir disse forhindret i å jobbe fordi de ikke har råd til norskopplæringen. 

Norskopplæring kan gi bedre helsetilbud

Bare tenk på helsesektoren som står i en enorm krise på grunn av manglende arbeidskraft. Angivelig mangler Norge minst 15 000 ansatte i helsevesenet. Er det ikke bedre at staten tenker fornuftig og dekker utgifter for de som har lyst til både å lære seg språket og å jobbe? 

Rekrutteringsprosessen må forenkles, slik at alle som ønsker seg jobb i norsk helsesektor kan få komme, få hverdagsopplæring i språk, samt få praksis i det faglige. Jeg nevner helsesektoren spesifikt, der det er størst krise, men prinsippet gjelder også for andre yrker. 

Man må gi noe til folk før man får noe i retur. Slik det er nå søker mange om å få utgifter til norskopplæring dekket, men får avslag. Enkelte søker til NAV om å få dekket utgifter til et kurs de selv finner på nett, som kan være nyttig og lærerikt, og som kan hjelpe dem med å få en jobb i stedet for å gå på dagpenger. Flere av disse får avslag etter avslag, eller de får beskjed om at de kan få kurset dekket dersom de finner en arbeidsgiver som vil ansette dem. 

Dette er ikke logisk, og det gir ingen mening i en tid der vi trenger arbeidskraft. Jeg etterlyser endring på dette området. Det ville både hjelpe de som ønsker å lære norsk og tusenvis av nordmenn som trenger gode helsetjenester.  

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.