Enkelte mødre er redde for å søke egen helsehjelp av frykt for å bli oppfattet som dårlige foreldre, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Wikimedia Commons
Ingen, uansett etnisitet og kulturell bakgrunn, skal måtte føle frykt for å søke helsehjelp, skriver Saiqa Walayat i dette innlegget. 

Et sentralt tema i barneomsorgen bør være mødres helse. Det handler i all hovedsak om mødre med psykiske plager som er engstelige for å søke profesjonell hjelp. 

Frykt for behandlere i helsevesenet

Det er helt normalt at morsinstinktet slår inn rundt barnas sikkerhet og omsorg når barnevernet blir involvert, og det er et velkjent problem i helsevesenet at behandlere kan så tvil rundt mødres evne til å gi god nok omsorg.

Barnevernet er et velfungerende og hjelpende system for mange, men ødeleggende for noen. Man kan ikke peke på hele institusjonen som problemet, men det har flere ganger kommet saker til overflaten der barnevernet har overdrevet og behandlet saker med inkompetanse.

Mange kvinner sliter med fødselsdepresjon, problemer med ektefelle, økonomiske vansker, barndomstraumer som påvirker kvinner i ulike grad. Et sentralt spørsmål er da: hvorfor søker de ikke hjelp?

En årsak kan være frykt for behandlere i helsevesenet som stempler mødre for å ikke være i stand til å kunne ta vare på sine barn på grunn av deres psykiske helse.

Skal kunne søke hjelp, uansett etnisitet og kulturell bakgrunn

En mor er et menneske med sterke følelser som har lov til å være lei seg. En deprimert mor er ikke nødvendigvis en dårlig mor. En mor som er deprimert over en lang periode uten at behandling settes i gang, kan dog virke negativt på barna. Men er finnes det mange grånyanser.

Derfor er det så viktig at mødre får den hjelpen de fortjener.

En trist mor er ikke en voldelig mor. Der det er snakk om psykisk eller fysisk vold så er det helt klart en indikasjon barnevernet bør komme på banen

Det er et absolutt behov for å lage bedre rammer og retningslinjer for helsevesenet med klare indikasjoner for når barnevernet må inn i bildet slik at frykten for å oppsøke hjelp reduseres, uansett etnisitet og kulturell bakgrunn.

Frykten må ikke stå i veien

Jeg har snakket med flere mødre utenfor helsevesenet som har eller har hatt selvmordstanker og som ikke søker hjelp grunnet denne frykten for at barnevernet involveres. Det eneste man da kan gjøre er å motivere dem til å søke hjelp, og samtidig jobbe for at frykten for involvering av barnevernet ikke står i veien. En tankefull mor, er ikke en dårlig mor.

Denne teksten er også publisert i Avisa Oslo og gjengis i Utrop etter avtale med skribenten. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.