Unge muslimer ved Drammen videregående skole trengte noen minutter til å be en stille bønn. Det reagerte skolens rektor på. – Hva er i det hele tatt poenget med å lære om toleranse og respekt for forskjeller i religionsfaget når skoleledelsen går ut og diskriminerer sine egne elever, spør artikkelforfatteren.
Foto: Faksimiile: Slumdog Millionaire
Vi kan ikke ha en skole som skaper fordommer og skam knyttet til hvem man er, skriver Amanda Anvar i dette innlegget.
Amanda Anvar

Norge roper høyest når det skjer menneskerettighetsbrudd og diskriminering av religiøse minoriteter i andre land – samtidig bryter vi barnekonvensjonen på hjemmebane.

Underviser i toleranse – diskriminerer egne elever

Ramadan markeres av 1,6 milliarder muslimer over hele verden og er den helligste måneden i islam. Muslimer faster i denne tiden fra soloppgang til solnedgang. En sentral del av ramadan er å sette av tid til selvrefleksjon og bønn. 

Mandag kl 10.22 gikk det ut en melding fra rektor til alle elever ved Drammen videregående skole: «Vi opplever at elever forlater undervisningstid for å be. Det er ikke greit å forlate undervisning eller komme for sent til timer med denne begrunnelsen. Dette vil kunne gi grunnlag for anmerkning.» 

Drammen videregående er en mangfoldig skole med elever fra alle verdens religioner og land, men istedenfor å gratulere og heie frem de som feirer ramadan, blir elevene truet med anmerkning, kun for å praktisere sin egen tro. Jeg kan ikke fatte at vi har skoler og rektorer i Norge som har disse holdningene. Hva er i det hele tatt poenget med å lære om toleranse og respekt for forskjeller i religionsfaget når skoleledelsen går ut og diskriminerer sine egne elever?

Skolen skal være et trygt sted for alle

Mange elever har reagert sterkt på dette og kritisert skolen for mangel på tilrettelegging. Å be en bønn tar under fem minutter, og alt man trenger er et stille område. Det krever minimalt av innsats, men er helt grunnleggende for muslimer under fastemåneden.

Skolen har en plikt til å respektere alle elevers tro. Ved å nekte elever å praktisere sin religion, krenker skolen menneskerettighetskonvensjonens artikkel 18, religions- og tankefriheten og barnekonvensjonens artikkel 2 som er nedfelt i den norske grunnloven. 

Et av argumentene til rektoren ved Drammen videregående, er at dette vil stjele tid fra undervisningen til elevene. Hver jul bruker man «tid av undervisningen» til å dra i skolegudstjeneste i kirken. Argumentet da er at dette er en verdifull erfaring og at det representerer læring om kristen tro og tradisjon. Likevel nektes muslimer å ta en kort pause på fem minutter for å be under sin helligste måned. Dette er dobbeltmoralsk og har ingen plass i et demokratisk samfunn.

Vi kan ikke ha en skole som begrenser identiteten til sine egne elever.

Skolen skal være et trygt sted hvor alle elever kan være seg selv. Vi kan ikke ha en skole som begrenser identiteten til sine egne elever. Vi kan ikke ha en skole som skaper fordommer og skam knyttet til hvem man er.

Unik mulighet for å tilrettelegge

Forskning viser at diskriminering og utenforskap er økende for minoritetsbefolkningen, og spesielt blant muslimer. En rapport utført av Nordic Safe Cities viser at 1 av 3 hatkommentarer i den offentlige debatten er rettet mot muslimer. 

Undersøkelser utført av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) viser at fire av ti muslimer har følt at de ikke hører til i det norske samfunnet. Dette bør sende et sterkt signal til det norske demokratiet om at vi ikke oppfyller en av våre viktigste oppgaver, som er å lytte til våre minoriteter og beskytte deres menneskerettigheter, blant annet rett til kultur og religionsutøvelse.

Under ramadan har Norge og skolen en helt unik mulighet til å vise elever som feirer ramadan at de ikke bare respekterer deres rett til å be og faste, men også ønsker å tilrettelegge for dette, fordi de er en del av et samfunn som feirer dem. 

Retten til å være den man er

Bruk dette som en mulighet for alle elevene til å lære om islam og de vakre verdiene som takknemlighet, gjestfrihet, ydmykhet og solidaritet, nestekjærlighet og rettferdighet, som står sentralt under ramadan og i islam generelt. 

Vis at det norske samfunnet ønsker å gå den ekstra milen for å forebygge hat og beskytte alle menneskers rett til å være hvem de vil og tro på det de vil. 

Ramadan Mubarak til alle våre muslimske søsken

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.