Shervin Najafpour (t.v.) fikk i Kasakhstans hovedstad Astana mulighet for å reflektere over det norske demokratiets viktighet. Her avbildet med den tyrkiske forfatteren og journalisten Meryem Aybike Sinan (midten) og Kasakhstans finansminister Alibek Kuantyrov (t.h.).
Foto: Edmond Yang
Som nordmann med bakgrunn fra land med svakere demokratier, brenner jeg for å styrke demokratiet, skriver Shervin Najafpour i dette innlegget etter sine møter med politikere både fra Norge og Kasakhstan.
Shervin Najafpour

I januar 2022, gikk det kasakhstanske folket inn i det nye året med voldsomme opptøyer. Siden har president Kassym-Jomart Kemeluly Tokayev promotert seg selv som en reformvennlig leder med evne til å samle landet etter demonstrasjonene. 

Grunnlovsendringene etter folkeavstemningen i juni 2022 har innført nye demokratiske prinsipper og tiltak. Det kasakhstanske folket er håpefulle om at årets valg vil bidra til å sikre demokratisk utvikling i landet, derfor har mange tatt til valglokalene for å benytte seg av stemmeretten sin. 

Syv kasakhstanske politiske partier stilte til valg, og en av kvotene som har blitt lovfestet var en kvote på 30 % for kvinner, ungdom og personer med funksjonsnedsettelse (spesielle behov) ved mandatfordeling. 

Flerkulturell oppvekst i Norge nærer interesse for demokrati

Som kulturell brobygger liker jeg å reise til nye steder og oppdage kultur og tradisjon på nært hold. På vei til Kasakhstans hovedstad Astana via Istanbul møter min kollega Edmond Yang og jeg stortingsrepresentant Bård Hoksrud. Edmond og jeg diskuterer hvilke severdigheter vi skal se først og hører en mann bak oss si: Dere er norske på vei til Kasakhstan som meg. Vi snur oss samtidig og møter et smilende ansikt, en mann i dress med en synlig FRP-pin på jakken. Hoksrud var i landet som valgobservatør.

Født og oppvokst i Norge med en flerkulturell bakgrunn fra land med litt svakere demokratier, er utviklingen mot et mer demokratisk samfunn noe jeg brenner for. Min ytringsfrihet er ikke begrenset og jeg kan når som helst uttrykke mine sterke synspunkter og meninger, samtidig som jeg også forstår kulturelle forskjeller. Jeg skal heller ikke legge skjul på min bakgrunn som tidligere lokalpolitikker og dermed kan dere tenke dere hvor spennende dette besøket til Kasakhstan var for meg. 

Jeg nølte ikke et sekund før jeg spontant spurte Hoksrud: «Kan ikke vi få ta noen bilder av deg og stille deg noen spørsmål en dag vedrørende valget i Astana. Han takket ja, og på valgdagen, den 19. mars, møtte vi Hoksrud som var kommet for å observere valget. 

«Husk at alle har sin måte å utvikle på – det handler om kultur»

Vi diskuterte litt rundt kultur, oljefondet og den demokratiske utviklingen i de tidligere sovjetlandene og var enige om at Kasakhstan skiller seg ut. 

Hoksrud:
Det er nemlig dette som er spennende med Kasakhstan, de ønsker endring og jobber målrettet for dette. Folket ønsker og krever bedre velferdsordninger og kommer til valglokalene for å endre fremtiden. 

Vi må også huske at Norge har brukt 200 år på å få det velfungerende demokratiet som vi har i dag og Kasakhstan ble selvstendig fra Sovjetunionen i 1991. Vi liker å fortelle hvor flinke vi er, men vi må også være ydmyke på at vi også har brukt tid på å danne et velfungerende demokrati. Hjemme tar vi demokratiet for gitt til tider, fordi vi tar det som en selvfølge, men dette er ikke tilfellet i resten av verden.

Jeg mener det er viktig at vi kan bistå land som ønsker et mer demokratisk samfunn med vår ekspertise, hjelpe de med å unngå å gjøre de samme tabbene som oss. Husk at alle har sin måte å utvikle på, det handler om kultur. Vi i Vesten, spesielt i Norden, kan tenke at det går for sent, men det tar tid å snu om. Vi skulle gjerne sett at de hadde kommet lengre, men de har stort potensial og mange muligheter. De må klare å jobbe mot korrupsjon, og sikre at demokratiske verdier blir fremmet. 

Nasjonalfondet i Kasakhstan er inspirert av det norske oljefondet.

Under årets valg i Kasakhstan hadde 12 millioner stemmerett, ca. 50 % av disse benyttet seg av den. Selv i Norge møter vi utfordringer for å sikre at velgerne benytter seg av stemmeretten sin. Under hver valgkamp, tar jeg en aktiv rolle i å oppfordre de med flerkulturell bakgrunn og innvandrerbakgrunn til å benytte seg av stemmeretten sin, fordi jeg personlig mener at det er vår plikt som borgere av den norske velferdsstaten å være en del av demokratiet. 

Forskning viser at innvandrere og de som er født i Norge med flerkulturell bakgrunn har lavere valgdeltakelse enn den øvrige befolkningen. De siste årene ser vi en positiv utvikling i at flere unge med flerkulturell bakgrunn stiller til valg, og derfor var det veldig spesielt for meg at jeg fikk anledning til å møte to unge og inspirerende ministre i Kasakhstan og stille dem et kjapt spørsmål om hvilke råd de ville gitt til de unge kandidatene. 

«Vi liker å fortelle hvor flinke vi er i Norge, men vi må være ydmyke på at vi også har brukt tid på å danne et velfungerende demokrati».
– Bård Hoksrud

Minister for naturressurser og økologi, Zulfiya Suleimenova, skapte overskrifter da hun 4 januar 2023 ble utnevnt som yngste minister:

Jeg ønsker at de unge politikerne finner noe som inspirerer dem og noe som de brenner for, samtidig som de alltid har troa på seg selv. Miljø inspirerer meg og jeg ønsker å være en del av denne endringen. Jeg tror jeg er veldig privilegert som har en mulighet for å være i denne posisjonen og påvirke beslutningsprosessen. 

Finansminister Alibek Kuantyrov:
Jeg vil gjerne gi de unge kandidatene et enkelt råd: Jobb hardt, være patriotisk og gjør jobben din på best mulig måte.

Og så ønsker jeg å nevne at vår regjering nøye har studert Norges erfaringer under opprettelsen av Kasakhstans nasjonale fond i 2000, som er en statlig enhet inspirert av den norske modellen av Oljefondet. Vi har også de samme ambisjonene om å nå nesten de samme tallene som Norge i fremtiden.

«Mine barn skal få se flere kvinnelige beslutningstakere»

Den varme gjestfriheten i Kasakhstan var høydepunktet. Når vi dro på cafeer, restauranter og barer, ble vi alltid møtt med smil og utmerket service. En kveld da vi dro for å spise kaviar og fisk fra det kaspiske hav, med lokal vin, møtte vi en advokat og forretningsmann ved navn Aidar. Han var der sammen med kjæresten og anbefalte oss å prøve en flaske lokal riesling til kaviarretten. Rieslingen smakte over forventning godt og vi startet en hyggelig samtale med dem. 

Vi fortalte at vi hadde besøkt tre valglokaler og spurte hva slags holdning de hadde til valget. Aidar uttrykte håp om at landet vil komme et skritt nærmere et mer demokratisk samfunn: 

Jeg håper at politikerne vi har valgt kommer til å holde sine løfter og sørge for klare og tydelige endringer. Det hjelper ikke lenger med flotte ord, når de ikke handler. Vi må bekjempe korrupsjon, vi må sørge for bedre vilkår for folket, vi er et rikt oljeland og har mye å lære av land som Norge. Vi har stort potensial og jeg ønsker at folk skal ha positive assosiasjoner med landet vårt. Jeg er 43 år gammel og ønsker at unge skal få seg en god utdannelse, dra på utveksling og tjene godt slik at de kan forsørge seg selv og bygge broer. Jeg vil at Kasakhstan skal bli en ledende rollemodell for resten av sovjetlandene. 

Da vi besøkte de tre ulike valglokalene i Astana, la vi merke til mange kvinnelige velgere som var ivrige etter å stemme, noen av dem hadde med seg barna sine. De unge kvinnelige velgerne understreket at de ønsket at deres barn skal vokse opp og se flere kvinner og unge i posisjon: 

Vi er her for å vise barna våre hvor viktig det er å stemme. Vi har en plikt overfor våre barn i å sørge for at de får en bedre fremtid, ellers har vi ikke lyktes som mødre. 

Det er håp

De eldre velgerne ønsket bedre vilkår, billigere medisiner, bedre helsetilbud og styrket pensjonsordning. Da vi spurte dem om de kjenner til Norge, var det oljefondet som var det første de nevnte: «Vi ønsker det samme her i Kasakhstan». 

Etter fem flotte og interessante dager i Kasakhstan, et land vi sjelden hører om i norske medier, er jeg glad for at vi fikk anledningen til å følge med på valgprosessen. Samtalene og opplevelsene vi har hatt gir oss håp om at landene med svakere demokrati som ønsker endring og lik velferdsstat som oss, kan oppnå dette. Sakte, men sikkert. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.