– Mange skeive flyktninger i Norge kommer fra land der de ikke har hatt mulighet for å leve i etablerte samboerforhold, slik norske myndigheter krever for at disse skal få forenes i kraft av sin kjærlighet.
Foto: Art Queer Habibi
Norsk lovverk diskriminerer i praksis likekjønnede par som vil forenes i Norge, skrier Karoline Nordheim Otterdal i dette innlegget. 

Utrop bringer i samarbeid med Jussbuss en tekst hver måned, der jusstudenter bidrar med rettighetsopplysning og meningsartikler om aktuelle temaer innen utlendingsrett.

Mange homofile par har ikke kunnet leve sammen der de kom fra

Torsdag den 30. mars avslo Stortinget et representantforslag fra Venstre om homofiles rettssikkerhet og likekjønnede pars mulighet til familiegjenforening i Norge. Bakgrunnen for forslaget var at dagens lovverk ikke i tilstrekkelig grad ivaretar retten til familieliv for flyktninger som lever i likekjønnede samliv. Vi i Jussbuss stiller oss kritiske til at forslaget ikke ble tatt til følge, og vi mener en lovendring må til for å sikre reell likestilling mellom heterofile og skeive par som ønsker familiegjenforening. 

Etter dagens lovverk er det mulig å søke om familieinnvandring med ektefelle eller samboer. Et krav for å få oppholdstillatelse med samboer er at søkerne har levd i et fast og etablert samboerskap i minst 2 år. For likekjønnede par i svært mange land vil det være umulig å oppfylle disse vilkårene, til tross for at partene har levd i et langvarig og etablert forhold. 

Å dokumentere skeivt samboerskap fra et land der dette er forbudt

I hele 68 land er det kriminelt å være skeiv, og for likekjønnede par som bor i disse landene vil det være umulig å inngå ekteskap uten å risikere å bli straffeforfulgt. Det finnes også en rekke stater hvor homofili er juridisk akseptert, men hvor skeive likevel opplever sosialt stigma og overgrep fra myndighetene dersom de lever i et likekjønnet forhold. Mange er derfor avskåret fra å søke om familieinnvandring som ektefeller.  

For å komme på familiegjenforening med samboer, må søkerne som sagt ha levd i et fast og etablert samboerforhold. Dette byr også på store utfordringer for skeive som lever i land hvor homofili ikke er akseptert. Først og fremst er det en stor risiko i seg selv å leve sammen i land hvor det er forbudt å være skeiv. Videre kan det også foreligge store utfordringer knyttet til å fremskaffe dokumentasjon i tilfeller der partene faktisk har vært samboere.  

Lovverket diskriminerer likekjønnede par

En annen mulighet for å bli gjenforent som par er såkalte forlovelsesvisum, som er tillatelser som innvilges fordi partene skal inngå et ekteskap i Norge. Per i dag fremstår dette som den eneste reelle søknadsmuligheten for likekjønnede par fra land hvor homofili er kriminalisert. En slik tillatelse er imidlertid svært vanskelig å få innvilget for personer fra visse land. 

Utlendingsmyndighetene kan avslå søknaden fordi det fremstår som usannsynlig at søkeren vil returnere til hjemlandet dersom en søknad om videre opphold avslås.  Om søkeren er skeiv og kommer fra et land hvor homofili er forbudt, kan dette være et argument som taler for dårlige returforutsetninger. 

Samlet sett er det svært vanskelig for skeive par å bli gjenforent i Norge. Selv om det foreligger juridisk likestilling mellom skeive og heterofile, diskriminerer i realiteten lovverket likekjønnede par.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.