Alle muslimer tror på at Koranen er skaperen av universet sitt ord, Allah.
Foto: AboutIslam.net
Spør en muslim hvem sitt ord er Koranen, skriver Cemal Knudsen Yucel, grunnlegger og leder av Ex-Muslims Of Norway.
Cemal Knudsen Yucel, grunnlegger og leder av Ex-Muslims Of Norway
Latest posts by Cemal Knudsen Yucel, grunnlegger og leder av Ex-Muslims Of Norway (see all)

Enhver som kaller seg «muslim», uansett om de er moderate, sekulære, Sufi, Ahmadiyya, Sunni, Shia, Wahabi, Salafi eller Quranist muslimer, tror at Koranen er skaperen av universet sitt ord, Allah!
(Bare prøv å spør dine muslimske venner dette spørsmålet hvis du tviler på det jeg skriver her: «Hvem sitt ord er Koranen?»)

Kjerneproblemet i den muslimske verden ligger i blind tro og uvitenheten som er sammensatt med manglende kritisk og rasjonell tenkning.

Hva må til for at muslimer skal forstå at Koranen er enda en menneskeskapt bok akkurat som alle andre bøker om myter?

Kjerneproblemet i den muslimske verden ligger i blind tro og uvitenheten som er sammensatt med manglende kritisk og rasjonell tenkning.

«Koranen inneholder setninger som er ufullstendige og ikke fullt ut forståelige uten hjelp av kommentarer; fremmedord, uvanlige arabiske ord og ord som brukes i andre betydninger enn den normale, adjektiver og verb som bøyd uten hensyn til samsvar i kjønn og tall, ulogisk og ugrammatisk anvendte pronomener som noen ganger ikke har noen referanse, og predikater som i avsnitt med rim ofte står langt borte fra subjektene. Disse og andre tilsvarende språklige avvik har gitt næring til kritikere som benekter Koranens veltalenhet. Det er kort sagt registrert mer enn hundre avvik fra normale språkregler i Koranen.

Koranen inneholder ikke noe nytt i form av tanker som ikke allerede er kommet til uttrykk hos andre. Alle Koranens moralbud er selvinnlysende og noe det er bred enighet om. Alle historiene er identiske eller lett modifiserte fra jødenes og kristnes tradisjoner, for Muhammed hadde møtt rabbiner og munker og snakket med dem på sine reiser til Syria, og fra minner som var bevart blant etterkommerne av folkene «Ad og Talmud».

På det moralske feltet kan imidlertid ikke Koranen regnes som mirakuløs. Muhammed gjentok prinsipper som menneskene allerede hadde tenkt ut i tidligere århundrer og på mange forskjellige steder. Konfucius, Buddha, Zarathustra, Sokrates, Moses og Jesus hadde sagt lignende ting…. “Mange av Islams plikter og ritualer er videreføring av skikker som de hedenske araberne hadde overtatt fra jødene”, i følge Ali Dashti /Twenty Three Years (1937).