Lærer opp kvinner til å lede moskeene

Tar kontroll over egen religionsutøvelse: Britiske muslimer går nå inn for å øke kjønnsmangfoldet, både i moskéene og i styrene. Illustrasjonsbildet viser kvinner i bønn.
Foto: Glenn Halog
Muslim Council of Britain, en av Storbritannias ledende muslimske organisasjoner, går nå inn for å utdanne kvinner til ledende posisjoner. Minotenk-leder Linda Noor sier seg positiv med forbehold.

Et tjuetalls kvinner har startet et seks måneder lang intensiv kursprogram i regi av Muslim Council of Britain, melder The Guardian.

Som del av kursprogrammet vil kvinnene få individuell veiledning, besøke moskéer med «best mangfoldspraksis», samt få kursing i mediehåndtering og i å snakke offentlig.

Lite kjønnsmangfold
Ifølge Muslim Council of Britain har få moskeer kvinnelige forvaltere eller styreledere. Når det gjelder velferdsforvaltning har moskéstyrene dobbelt så mange menn i forhold til kvinner.

Vi ser det som avgjørende at styrene i moskeene og tredjepartsorganisasjonene skal gjenspeile samfunnet.

– En slik mangel på mangfold er uakseptabel, og vi ser det som avgjørende at styrene i moskeene og tredjepartsorganisasjonene  skal gjenspeile samfunnet, slik at man kan fungere effektivt, sier rådet i en uttalelse til The Guardian.

Initiativet kommer som følge av britiske muslimske kvinners krav på tilgang til moskéer og større engasjement til å drive disse. Rådet viser til at en fjerdedel av britiske moskéer ikke har fasiliteter for kvinner. Tilgang til moskéene oppleves ofte som begrenset, og kvinnene opplever ofte plassmangel.

Nettverket Scottish Mosques for All lanserte i sommer en kampanje med fokus på lik tilgang til bønneplass og mer styreinnflytelse for kvinner.

– Vi må sørge for gi en innbydende atmosfære hvor kvinner føler seg komfortable til å bli involvert. Kvinnenes plass og rolle i moskéene er i en reell krise i Storbritannia og andre steder, og denne status quo må endres, går det frem i kampanjen.

– Viktig grep
Linda Noor, som er daglig leder i Minotenk – Minoritetspolitisk tenketank og selv konvertitt, kaller utviklingen for veldig positivt.

Linda Noor, Minotenk-leder, mener det er viktig med større kvinnerepresentasjon i moskéene.
Foto : Privat

– Dette er et et viktig grep for å bedre kjønnsbalanse i moskéledelsene, sier hun til Utrop.

Samtidig er hun ikke hundre prosent sikker på om kjønnsbalanse vil føre til økt likestilling.

– Nå er det ikke alltid slik at flere kvinner i ledelsen automatisk vil føre til mer likestilling, siden kvinner kan være mer tradisjonelle og kritiske til å utfordre konservative kjønnsroller enn menn, men det er likefullt betydningsfullt for å gi kvinner større plass i moskeene og mulighet til å påvirke, forteller hun.