– Alle som ferdes i Oslo skal føle seg trygge, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Screenshot, YouTube: Voxley19
Oslo er stort sett en trygg by. Men over 150 000 av Oslos innbyggere svarer «nei» eller «vet ikke» på om de føler seg trygge. Det er en fallitterklæring for både regjeringen og byrådet, skriver Arne-Rune Gjelsvik i dette innlegget.
118Shares
Arne-Rune Gjelsvik

Når noen av vår bys innbyggere føler seg utrygge på å ta buss og T-bane til sentrum, når eldre ikke lenger tør å ferdes utover nærområdet i den byen man har levd et langt liv i, og når unge bankes opp og ranes på vei til og fra skole og trening, har myndighetene sviktet. Både lokalt og nasjonalt.

Kriminalitet, innvandring og landbakgrunn

Kriminaliteten i Oslo blir stadig råere, det brukes mer våpen, gjerningspersonene er yngre og de mest alvorlige situasjonene skjer hyppigere.

De to siste årene er det satt rekord i antall nye unge voldsofre. I 2022 var antall anmeldte voldslovbrudd med personofre i alder 6-15 år på 4 493 ofre. Dette er 8 prosent flere enn i 2021 som også var et rekordår og nesten 200 prosent flere enn i 2004.

77 prosent av de aktive gjengangerne i Oslo hadde innvandrerbakgrunn ifølge SALTO-rapporten 2022. Blant de mest aktive gjengangerne som hadde mer enn fire anmeldelser over kalenderåret, hadde hele 86 prosent innvandrerbakgrunn. Blant de med innvandrerbakgrunn hadde 85 og 86 prosent landbakgrunn fra Afrika eller Asia/Midtøsten.

De to siste årene er det satt rekord i antall nye unge voldsofre

Dette er litt av bakgrunnen for at FrP mener det er betimelig å påpeke sammenhengen mellom kriminalitet og innvandring og landbakgrunn.

Innvandring og risiko for økt kriminalitet

Så er det selvsagt slik at flertallet av ungdom med bakgrunn fra disse områdene ikke begår kriminalitet. Det underslår allikevel ikke det faktum, som SALTO-undersøkelsen viser. Å ikke forholde seg til dette, er å stikke hodet i sanden. Alt henger sammen med alt, og mange faktorer spiller inn. Men når en faktor er så tydelig, er det ikke urimelig å hevde at den kan ha en innflytelse på resultatet. Kulturell bakgrunn er ikke den eneste faktoren som er viktig å se på når vi skal løse kriminalitetsproblemet. Den er derimot statistisk sett den aller viktigste enkeltfaktoren. Men hverken media, politiet eller venstresiden vil erkjenne dette, for da må de samtidig erkjenne at innvandringen, spesielt fra ikke-vestlige land, medfører høy risiko for økt kriminalitet.

Redusert innvandring fra enkelte områder kan forebygge kriminalitet

Det er ikke et godt argument å peke på at 75 prosent av ungdommene som ble anmeldt for gjentatt kriminalitet i 2022, er født i Norge, når nesten samtlige av disse har innvandrerbakgrunn. Det forteller oss at integreringen har feilet, når andregenerasjonen er mer kriminelle enn sine foreldre.

FrP mener tiden er inne for å ta i bruk mer effektive virkemidler. Dermed vil redusert innvandring fra disse områdene være den aller mest effektive form for kriminalitetsforebygging.   

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.