Verdt å få med seg

Frihet, likhet og Det muslimske brorskap
Et panel med filmens deltakere og andre, blant annet Tarek Heggy, Walid al-Kubaisi og Lily Bandehy, går i dialog med publikum etter filmvisningen. Forfatteren Walid al-Kubaisi er filmens forteller og reiseleder. Fra Jemen til Kairo, fra Oslo til Paris, får publikum del i hans reise og et unikt og avslørende innblikk i antidemokratiske krefter som har fått oppsiktsvekkende stor innflytelse i den vestlige verden.

Dette er ikke en film om islam, men om trusselen fra radikale islamister. Bare en liten del av verdens muslimer er radikale, men de blir lyttet til og får stadig større innflytelse i Vesten. Denne filmen handler om dem. Ifølge filmteamet avslører dokumentaren hvordan Muslimbrødrene avviser vestlige verdier og kultur, og hvordan de bruker sin religion i en tydelig strategi for å få makt i vestlige samfunn: Ikke ved hjelp av vold og trusler, men gjennom å infiltrere og undergrave demokratiet fra innsiden. 

Påmelding per e-post: [email protected] Medarrangør: Agitator

Tid: Torsdag 25. november 2010 kl. 17.30–19.30

Sted: Vika kino, Oslo

Næring for klima i Oslo?

Hvordan kan Oslos myndigheter og næringsliv jobbe bedre sammen for klimakutt i hovedstaden? Velkommen til miniseminar i Oslo rådhus mandag 29. november kl 09.00 til 12.30.

29. november starter de internasjonale klimaforhandlingene i Mexico. Mens de internasjonale forhandlingene står i stampe, jobber byene med konkrete tiltak.

Hvordan kan Oslos myndigheter og næringsliv jobbe enda bedre sammen for klimakutt i hovedstaden? Hvilke virkemidler virker, og hva skal til for å realisere konkrete utslippskutt?

Oslo kommune inviterer til miniseminar mandag 29. november 2010, fra kl 09.00 – 12.30, i bystyresalen, Oslo rådhus.

I SAMME BÅT- tilrettelegging for integrering


Bergen kommune, Fylkesmannen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, NAV og IMDi inviterer til nasjonal konferanse i Bergen 18.-19. november 2010.
Konferansen har to hovedfokus:

   1. Tilrettelegging av de offentlige tjenestene for et mangfoldig samfunn, med vekt på tilrettelagt informasjon og styrking av ansattes kompetanse (dag 1)
   2. Brukerdialog og samfunnsdeltakelse (dag 2)

Målgruppen for konferansen er mellomledere, politisk ledelse, kulturarbeidere, HR-ansatte, ansatte i kommuner, fylkeskommuner og NAV og personer som er engasjert i utviklings- og endringsprosesser. I tillegg inviteres sektormyndigheter og direktorater, fylkesmannsembetene og frivillige organisasjoner sentralt og lokalt.

Sted: Bergen
Påmeldingsfrist: 15.11.10