Hvor lang er oppsigelsestiden?

Sjefen kan ikke si deg opp samme dag. Vanlig oppsigelsetid er én måned.
Foto: Flickr
Heidi (35) spør JURK: Jeg har fått meg ny jobb og en arbeidskontrakt . I arbeidskontrakten står det at jeg har oppsigelsestid på to uker. Er det riktig?
JURK ved Samia Boulebtina
Latest posts by JURK ved Samia Boulebtina (see all)

JURK svarte slik på spørsmålet fra Heidi:

Vanlig oppsigelsestid er én måned. Men hvor lang oppsigelsestid du har, kommer an på hvor lenge du har hatt jobben. Oppsigelsestiden kan være så kort som 14 dager. Oppsigelsestiden kan være 14 dager bare hvis du blir sagt opp under prøvetiden . Du må også ha avtalt skriftlig prøvetid.

Hvis sjefen sier deg opp etter prøvetiden, er oppsigelsestiden minst én måned. Det står i loven. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale lengre oppsigelsestid, men ikke kortere enn det loven bestemmer. Dette betyr at hvis du har jobben lenger enn prøvetiden, skal oppsigelsestiden være minst én måned.

Hvis sjefen sier deg opp etter prøvetiden, er oppsigelsestiden minst én måned.

Personer som får problemer med oppsigelse og oppsigelsestid, kan ta kontakt med JURK.