Mellom burka og bikini

 
Foto: Fanney Antonsdottir
Hun heter Shaista Ambar og står langt fra feminister som brenner bh-en for å frigjøre kvinner. Ambar tilhører en voksende gruppe muslimske kvinneaktivister i India som gjør et forsøk på å frigjøre sine medsøstere fra jerngrepet til patriarkalske religiøse ledere.
Saroj Chumber
Latest posts by Saroj Chumber (see all)

I sitt lokalsamfunn i Lucknow i India har hun lykkes med å jobbe frem forandringer og dermed blitt stemplet som feminist. Shaista Ambar er en av stadig flere islamske feminister.

Stille revolusjon

Det foregår en stille revolusjon for likestilling av muslimske kvinner i små byer i land i den såkalte tredje verden. De er de nye islamske feministene. De tør å utfordre den delen av islam som undertrykker kvinner.

Det norske Mira Senter som jobber for minoritetskvinners rettigheter, arrangerte nylig et seminar om feminisme og inviterte Leila Ahmad, den verdenskjente Harvard-professoren, som opprinnelig er fra Egypt, for å holde foredrag om islamsk feminisme. I Norge er fokuset størst på hijab eller burka når man snakker om likestilling av muslimske kvinner. Det er en generell oppfatning blant en del vestlige feminister at mulimske kvinner kan frigjøres ved å skifte klesstil. Men kampen om likestilling handler egentlig om å bli likestilt i et samfunn. Det handler om tilgang til like muligheter i arbeidsliv og utdanning.

Islamsk feminisme

Islamsk feminisme er ikke et nytt fenomen, men i Norge er det fortsatt lite kjent. Nå hever minoritetskvinner stemmen om den typen feminisme som tar bort fokuset fra hijab og målet om en vestliggjort muslimsk kvinne.

Det foregår en stille revolusjon for likestilling av muslimske kvinner.

I land som India er en ny type islamsk feminisme i anmarsj. Kvinner som Shaista Ambar er ennå i mindretall og de har ikke den samme freidigheten som de bh-brennende feministene på 70-tallet, men de har klart å ramme patriarkalske og kvinnefiendtlig elementer i det muslimske samfunnet hardt.
Med Koranen og Hadith (profetens tradisjoner) som sine veiledere har disse kvinnene funnet sin egen måte å sette likestilling på dagsorden. Ambar, som grunnla det såkalte Personal Law Board for muslimske kvinner i 2005, reddet ekteskapet til hundrevis av muslimske par i landsbyen Muradabad i den nordlige delstaten Uttar Pradesh for et par år siden.


I land som i India der sharialoven styrer det som har å gjøre med ekteskap og skilsmisse mellom muslimer, er muslimske kvinner veldig sårbare fordi de kan lett bli skilt. Ofte skjer det på feil grunnlag. Det er en makt en del muslimske lærde misbruker. Kvinnene risikerer økonomisk ruin i tillegg til å bli stigmatisert i samfunnet hvis de blir skilt. Men Shaista Ambar har klart å få gjennomslag for en lov som forhindrer at en muslimske kvinner kan bli skilt på feil grunnlag. Loven sikrer at det som står i Koranen faktisk blir fulgt og at det ikke er opptil den enkelte lærdes skjønn.

Gjensidig respekt

Det  foregår en endring på grasrota også her i Norge. Flere og flere minoritetskvinner tar høyere utdanning. Og selv om en del bruker hijab, er de opptatt av likestilling.

Det er en avstand mellom den vestlige feminismen og den nye muslimske feminismen, som handler om rettigheter. Og respekt for egne valg. Der har både muslimske og norske feminister et fellesmål.

Derfor bør den avstanden bli mindre ved at begge sider respekterer hverandres valg. Om en norsk kvinne velger bikini og en muslimsk kvinne hijab, fortjener de begge respekt. Feminisme handler også om å møte hverandre et sted mellom burka og bikini.