Tvangssterilisering for transpersoner kan være historie

Til våren skal organisasjonen Skeiv verden arrangere en temakveld for homofile med minoritetsbakgrunn som føler press om å gifte seg med en av motsatt kjønn, eller som allerde har giftet seg mot sin vilje. Bildet er et illustrasjonsbilde fra Mardi gras-paraden i London i 2010.
Foto: Vinni123/Flickr
Helsedirektoratets ekspertgruppe anbefaler at regjeringen fjerner kravet om sterilisering for å endre juridisk kjønn. Det er nestleder i Skeiv Verden, Håvard B. Øvregård, glad for.

Praksisen med tvangssterilisering ved juridisk kjønnsbytte, som går så langt som tilbake til 1960- tallet, har aldri vært hjemlet i noen lov. Håvard B. Øvregård, nestleder i Skeiv Verden, mener praksisen har blitt stående grunnet én ting, nemlig folks redsel for å avvike fra den tradisjonelle kjønnsinndelingen.

Denne gamle praksisen kan nå stå for fall. En ekspertgruppe nedsatt av Helsedirektoratet i 2013 har nå kommet med en rapport der de anbefaler at retten til å skifte kjønn «på papiret» bør skje uten at det stilles krav til medisinsk behandling. Ekspertgruppa fikk som oppgave å gjennomgå den norske ordningen for kjønnsendring. Gruppa anbefaler at aldersgrensen settes til 18 år, men åpner for at juridisk kjønn kan skiftes tidligere ved gitte vilkår, skriver NRK.

– Avfeid og ignorert
– Det er dessverre et utbredt behov for å sette folk i bås, også blant helsepersonell og politikere. Homomiljøet har også til tider vært ekskluderende for dem som ikke passer inn i en enkel kjønns- eller homo/hetero-dikotomi. Transpersoner, men også bifile, har blitt avfeid eller ignorert. Det samme gjelder skeive innvandrere som fortsatt møter rasisme i det norske homomiljøet. Minoriteter innad i minoritetsmiljøer blir lett tilsidesatt, men at vi nå ser mer bevissthet om dette er et sunnhetstegn, sier Øvregård.

Øvregård er likevel stort sett fornøyd med rapporten

– Dette er et viktig tema som også Skeiv Verden har gitt innspill til. Vi er særlig opptatt av at personer som har begynt behandling – inkludert egenbehandling – i utlandet skal omfattes av helsetilbudet i Norge, sier han.

Bekymret for mennesker på flukt
Et annet aspekt Øvregård peker på, er kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk blant mennesker på flukt.  Etter det han og Skeiv Verden erfarer, er det mange som opplever grov diskriminering på bakgrunn av kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i sitt hjemland.

– Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk bør på lik linje med seksuell orientering gi grunnlag for asyl, og jeg håper at rapporten fører til bedre vilkår for denne gruppen asylsøkere.