Åpent brev til Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre har ledet Ap inn i en god periode når det gjelder oppslutning. Men samtidig finnes det saker som splitter partiet, mener innsenderen.
Arbeiderbevegelsen må vise veien fremover med en ny, radikal og inkluderende politikk overfor asylbarna og våre papirløse arbeidstakere fra det globaliserte arbeidsmarkedet, skriver Eddie Whyte i dette innlegget.

Kjære Jonas! Det er én dag igjen til landsmøtet. Undersøkelser og meningsmålinger har i lang tid vist at landet ønsker en ny politisk retning. Men vi er begge klare over at det er lenge til Stortingsvalget og den positive trenden kan fort snu.

Vi må fortsette å formidle budskapet om den avgjørende forskjellen på borgerlig og rødgrønn politikk. Vi må brette opp ermene og sørge for at kommunevalget – om noen få måneder – er det første skrittet mot en ny regjering i 2017.

Samle troppene
Men vi har en felles utfordring her, Jonas. Jeg tror mange av våre partikamerater har glemt at de er en del av et fellesskap som er større enn partiet – nemlig arbeiderbevegelsen.  En samlet bevegelse som favner våre faglige, politiske, humanitære- og ungdomsorganisasjoner. Den er fellesskapets viktigste verktøy. Den er unik i verden.

Vi har hatt våre utfordringer de siste årene, men likevel har vi alltid klart å samle troppene rundt våre felles mål – basert på et felles verdigrunnlag.  Vi har også saker som vi har vært uenige om – som sykehusreformen, tjenestedirektivene og asylbarna.

Asylbarna
Den siste saken – asylbarna – har preget arbeiderbevegelsen i flere år nå og skapt massiv uro innad i ungdomsorganisasjonen, fagbevegelsen, Fagforbundet og LO og langt inn i partiets egne rekker. Saken om asylbarna er i ferd med å splitte arbeiderbevegelsen.

Uenigheten innen Arbeiderpartiet er stor, og det er et hett tema i mange lokallag og fylkeslag. Avisoppslag denne uken gjør at gapet mellom partiledelsens holdninger og grasrotas er tydelig for alle å se.

Vedtakene fra både Fagforbundets landsmøte og LO-kongressen i 2013 er også tydelige. AUFs uttalelser likeså. Barnas behov må komme først! De såkalte papirløse må behandles med verdighet og respekt.  

Den nåværende regjeringens asylpolitikk og hestehandelen som foregår om så mange menneskeskjebner, gir en vond smak i munnen. Arbeiderpartiets opptreden i saken har skuffet mange av oss. Har partiet virkelig glemt arbeiderbevegelsens grunnleggende verdier om likeverd og solidaritet?

Debatten under landsmøtet vil være avgjørende, ikke bare for asylbarnas fremtid, men også for tilliten vårt parti kan vente fra mange i arbeiderbevegelsen, deres entusiasme for valgkampen og oppslutning under kommunevalget om noen måneder.  

Firkantet ledelse
Mange LO-medlemmer velger å gi sin støtte til Arbeiderpartiet basert på en felles forståelse av solidaritetsbegrepet. Partiledelsens firkantede holdninger i flyktning- og asylsaker er i ferd med å svekke denne støtten.

Eddie Whyte er mangeårig tillitsvalgt i Arbeiderpartiet og Fagforbundet
Foto : Privat
Daglig leser vi om saker som ikke kan oppfattes som annet enn urettferdig og totalt i strid med arbeiderbevegelsens verdier. Folk som har jobbet i Norge i flere år, kastes ut av landet. Familier med barn født og oppvokst i landet, lider den samme umenneskelige skjebnen.  

Vår viktigste oppgave bør være å samle alle gode krefter og sørge for et godt kommunevalg basert på vårt ønske om et samfunn som vil inkludere alle, og det må også gjelde barn som vårt eget system har sviktet. Det må landsmøtet være tydelig på.

Arbeiderbevegelsen må vise veien fremover med en ny, radikal og inkluderende politikk overfor asylbarna og våre papirløse arbeidstakere fra det globaliserte arbeidsmarkedet. Arbeiderpartiets leder bør være en frontfigur i denne kampanjen. På landsmøtet i helgen håper jeg at du vil innta den rollen.