Sagt siden sist

Portret U03 2009
Foto: oscar tawil vitry
Om rasisme, innvandring og flerkultur.
0Shares

– Jeg anbefaler at folk går sammen og lar norsk rettsapparat se på saken i stedet for å la UDI være domstol.

OMOD-leder Akhenaton de Leon til Klassekampen 20.05. Organisasjonen anbefaler dem som har mistet statsborgerskap og oppholdstillatelser som følge av mistanker om ID-juks å gå til søksmål mot staten.

– Selv om tegningene ikke burde ha vært sensurert, burde det være tindrende klart: Satiren skal knuse makten. Den skal ikke mobbe samfunnsdebattanter på bakgrunn av rasistiske tradisjoner.

Aftenpostens Mala Wang Naveen i sin kronikk, De stygge og farlige apestrekene, om striden rundt Thomas Knarviks ape-karikering av den svenske politikeren Ali Esbati.

– Når terskelen for hvordan vi framstiller (og i dette tilfellet) dehumaniserer meningsmotstandere senkes, er det bare pøbler som tjener på det…Det forteller omverdenen at å karikere meningsmotstandere som dyr, i klassiske rasistiske stereotypier, er uproblematisk. 

SVs Snorre Valen i sin kronikk på VG, Si unnskyld til Esbati, om striden.

– I et demokrati er det grunnleggende å legge til rette for at all kunst skal være fri. Uansett om den er banal eller genial. Satiren spiller en viktig rolle i å styrke toleransen for at folk har forskjellige meninger og forskjellige måter å se på verden på. Vi kan møte Knarviks framstøtende satire med sinne eller latter, og vi kan føle oss krenket. 

Tegner Per Elvestuens forsvar av Knarvik i VG-kronikken Svenske tilstander.

– Snorre Valen har rett. Det er dehumaniserende å tegne en Utøya-overlevende med minoritetsbakgrunn som apekatt. Men det er like dehumaniserende av Esbati å kalle mot-debattanter med anstendig kritikk for rasister hver eneste gang. Man må ikke glemme at Thomas Knarvik ikke sto opp en dag og bestemte seg for å tegne Esbati som en apekatt. Men Knarviks satire er et svar på rasismeanklagene Esbati er vant til å drysse rundt seg. Esbati pleier å redusere samfunnsproblemer og sosiologi til rasismespørsmål og moralisme og bølle rundt andre ved å kalle dem for rasister. Det er et problem.

Forfatter og samfunnsdebattant Mina Bai på sin blogg om striden.

– Jeg mener ikke Knarvik er en «halvnazist». I utgangspunktet trodde jeg heller ikke han var rasist. Det er kan kanskje heller ikke, men så viser det seg at han i alle fall ikke unnslår seg for å bruke rasistiske stereotypier når han skal «karakterisere» en meningsmotstander  Ali Esbati.

Lars Gule (bildet) i sin kronikk på VG, Satire versus mobbing.