Framstilles minoriteter rettferdig?

 
Foto: Jessica Allande
I februar 2010 offentliggjorde Integrerings- og mangfoldsdirektoratet rapporten "Innvandrere i norske medier: Muslimfrykt og  usynlig hverdagsliv." Rapporten kom like etter at Dagbladet publiserte de omstridte Muhammad-tegningene fra PST sin Facebook-side.
0Shares
Latest posts by Carima Heinesen/Jessica Allande (see all)

Tirsdag 20. april arrangerte Oslo Redaktørforening debatten “Det nye Norge i mediene; Stereotypier eller sannhet om minoritetene? “Et gjennomgående tema i debatten var medienes ansvar for en mest mulig rettferdig framstilling av minoriteter i Norge.
Debattmøtet var åpen, og gjennom store deler av debatten deltok publikum aktivt.

Deltakere i debatten var Harald Stanghelle (stryreleder i Norsk Redaktørforening.), Anne Kristine Rohde ( leder for volds- og sedelighetsavsnittet, Oslo Politi), Asgahr Ali ( Leder i Islamsk Råd, Norge), Saroj Chumber ( redaksjonsleder i Utrop). Debattleder var Noman Mubashir.