Migrasjon og identitet

MiRA-Senterets årlige Helseforum. Migrasjon og identitet, med særlig fokus på unge jenter.

Konferansen skal samle fagpersoner innenfor hjelpeapparatet og minoritetsfeltet, samt alle andre som ønsker å delta.

MiRA-Senteret følger opp suksessen fra fjorårets konferanse. Denne gangen vil fokuset være spesielt rettet mot unge jenter med minoritetsbakgrunn.
Konferansen skal samle fagpersoner innenfor hjelpeapparatet og minoritetsfeltet, samt alle andre som ønsker å delta.

Arr. MiRA-Senteret. Mer info om senterets aktiviteter: