Hvordan lykkes bedre med inkludering av flerkulturell ungdom?

0Shares

Din rolle som veileder er viktig for de unges selvbilde og oppvekst!

Ønsker du å gjøre en enda bedre jobb i møte med flerkulturelle barn og unge?
Trenger du faglig påfyll, nye verktøy og frisk motivasjon?

Barn og unge som vokser opp med flere kulturer får ekstra utfordringer og ressurser. De kan velge det beste fra begge kulturer, men får også utfordringene mht skole, språk, normer og bakgrunn. Med forskjellige regler og forventninger dras de unge mellom venners og foreldres kultur.

Få kunnskap rett fra kilden – bruk anledningen til å lære av dyktige fagfolk og vellykkete lokale tiltak!

Få effektive metoder for bedre samarbeid mellom skole og hjem
Gode verktøy for kartlegging av språkferdigheter og leseopplæring
Hvordan få bedre møter og samtaler med de unge?
Lær av ledende kapasiteter på fagfeltet:

Thomas Nordahl, professor i pedagogikk
Loveleen Brenna, leder, FUG
Noman Mubashir, journalist, NKR
Jon-Håkon Schultz, rusforsker, Universitetet i Oslo
Er dere flere fra samme distrikt som vil delta – kontakt kundeservice eller prosjektleder før påmelding for tilbud om grupperabatt

les mer