OXLO uka 2007

0Shares

Årets OXLO-konferanse byr på åpen diskurs om tre viktige temaområder:
• bolig og nærmiljø
• mangfoldig kulturliv – medvirkende og motvirkende faktorer
• digitalt samfunn og kvinner med minoritetsbakgrunn
• samarbeid mellom kommunale virksomheter og innvandrerbefolkningen

De sentrale spørsmålene er:
”Er alle med?”, ”Hva skjer når ikke alle er med?”, ”Hva bør gjøres?”,“Hva kan konkret gjøres for å skape en lysere fremtid for Oslos minoriteter?”

Målgruppe:
Alle som er interessert i konferansens tema, enten som privatperson eller gjennom sitt arbeid.Offentlig ansatte,medlemmer i frivillige organisasjoner, representanter fra kulturlivet og privat næringsliv.

Litt mer om konferansetemaer og noen problemstillinger:
1. Bolig og nærmiljø
Modell: Visjonen for samfunnet er at ”alle skal kunne bo trygt og godt.”
• Diskriminering i det private boligmarkedet
– hva vet vi? Systematisk diskriminering
– hva kan gjøres for å hindre rasisme og diskriminering?
Kodekser? Bedre offentlig styring?
Sanksjoner og rettslige skritt?
• Tiltak for å møte hindringer på boligmarkedet?

2.Mangfold i kulturlivet med kulturarbeidere som brobyggere – medvirkende
og motvirkende faktorer
Noen nøkkelord:
• Identitet og anerkjennelse
·• Tilstand:mangfold i kunst- og kulturorganer?
• Utestenging eller synliggjøring
• Hvordan fremme kulturelle minoritetssamfunn i bybildet
• Tilskudd og støtte for et mangfoldig kulturliv?
• Mangfoldsåret 2008 som skal sette mye fokus på et mangfoldig kulturliv er rett rundt hjørnet…

3.Dagens digitalt samfunn og kvinner med minoritetsbakgrunn
• Informasjonsteknologi og digitalisering som trend og utvikling.
• Hvem styrer trendene? Er alle med? Er minoritetskvinner med?
• Når minoritetskvinner mangler digital kompetanse…
• Digitale rettigheter og plikter?

4. Samarbeid mellom Oslo kommune og innvandrerorganisasjoner
• Hvilken kompetanse besitter organisasjonene?
• Hvordan kan man dra veksel på hverandre?
• Potensielle samarbeidsområder
• Hva slag hinder er det for å få til et konstruktivt samarbeid?

Program:

Programleder:Ariana Fernandes

08:30 Registrering. Kaffe/te

09:00 Kulturinnslag
Åpningstale
v/ statsrådHeidiGrandeRøys,Fornyings- og administrasjonsdepartementet
09:30 “Dagens digitalisert samfunn: er minoritetskvinner på nett?”
– hva sier minoritetskvinneledere selv?
v/ MobeenaTanver,OverseasWomen Network in Norway og
Fatima Nadar, SomalilandWomen Solidarity
Kulturinnslag. Pause

10:45 ”Åpne øyne mot barrierer”
– institusjonell diskriminering i kulturlivet?
– kulturarbeidere med minoritetsbakgrunn lykkes: hvorfor og hvordan?
v/Amani Olubanjo Buntu, kunstnerisk leder,African HistoryWeek

11:30 LUNSJ

12:15 “Sammen for likeverdige offentlige tjenester”
– om samarbeid mellom kommunale virksomheter og innvandrerbefolkning
v/Akhenaton de Leon, Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo

12:30 “Bolig og nærmiljø for alle?”
– minoritetsungdom og boligmarkedet.Diskriminering i det private boligmarkedet ?
– hva skal til for å rette på forholdene?
v/Ali Osman Egeh,Ungbo, Storbyavdelingen,Oslo kommune
Kulturinnslag. Pause

13:30 Panel og dialog med sentrale aktører
Ordstyrer:Asta Busingye Lydersen,Queendom

14:30 Oppsummering og avslutning

Kulturinnslag

Påmelding:
[email protected]  
innen 14.09.07