– Norsk-somaliere bør stemme Ap

Råder somaliere til å stemme Ap: Ubah Abdiqadir er fast bystyrerepresentant i Oslo Arbeiderparti og var med på å arrangere Oslo-somalisk folkemøte.
Foto : Henrik Kreilisheim
Oppfordringen kommer fra Ubah Abduqadir, bystyrerepresentant for Oslo Arbeiderparti.

Oppfordringen kommer Abduqadir med på bakgrunn av likhetene hun ser i verdiene i somalisk kultur og tradisjon, som hun føler er kompatible med Arbeiderpartiets sine.

– Grunnmuren i somaliske verdier er å hjelpe hverandre, slikt  som i Ap. Den som har mest, skal bidra til fellesskapet slik at den som har minst skal få et verdig liv. Verdiene er også forankret i islam, fordi man skal hjelpe de svakeste.

Abduqadir har samarbeidet med Bashe Musse, stortingskandidat for Oslo Arbeiderparti, i valgarrangementet for Somalisk folkemøte. Formålet var å informere norsk-somaliere om stortingsvalget, viktigheten av å bruke stemmerett sin og hva som står på spill hvis man ikke bruker makten sin.

– La deres stemmer bli hørt, sier Raymond Johansen til de oppmøtte i Oslo-somalisk folkemøte. Han mener det er bra at norsk-somailiene stemmer, selv om ikke får Ap stemmene deres.
Foto : Nareen Mizoory

Viktigst at stemmene bli hørt
Partisekretær Raymond Johansen var til stede under møtet 26. august som representant for Oslo Arbeiderparti. Utrop deltok også på møtet. Johansen rådet de oppmøtte å stemme uansett hvilket parti de ønsker å stemme på.

Under Oslo-somalisk folkemøte utfordret både kvinner og menn Ap-representantene Raymond Johansen, Ubah Abduqadir og Bashe Musse.
Foto : Nareen Mizoory

– Viktigst er å la deres stemmer bli hørt. I valget kan dere delta i den politiske utformingen av Norge. Det er viktig fordi det er her dere lever.

Likevel mener Ap-representanten at det beste er å stemme Ap. 

– Valget i år handler om retningsvalg, så hvis dere ønsker store skattekutt, mindre penger til det offentlige og mer privatisering, så stem på Høyre eller Fremskrittspartiet. Men hvis dere ønsker et samfunn som fortsatt satser på fellesskolen, styrking av helsevesenet og å holde folk i arbeid, så mener jeg Arbeiderpartiet er det beste alternativet.

Johansen sier at stemmene til den somaliske gruppen er viktig for Ap. Somalierne i Norge er den fjerde største innvandrergruppen i landet. Han tror at kampen om innvandrerstemmer blir stadig viktigere for de politiske partiene.

Møtt med utfordringer
Fordi det i Norge er mange forskjellige etniske grupper, er det en utfordring for politikerne å kunne kjenne til de spesielle utfordringene til de ulike gruppene, mener Johansen.

– Man møter ofte på folk som tror at politikere griper inn i privatlivet og ordner personlige ting, men det er jo ikke sånn den norske politikken fungerer. Jeg prøver å forklare det, men det er en utfordring. I mange land styrer politikerne gjennom å gripe, nærmest sånn personlig, inn i feider og konflikter. , forklarer han til Utrop. – Sånn er det ikke i Norge.

I salen satt flere frustrerte over de tomme løftene Arbeiderpartiet gav innvandrerbefolkningen.

Slik lød innlegg fra salen:

– I 2003 ble vi lovet progresjon i arbeidslivet og utdanning. Hvorfor skal vi stemme Arbeiderpartiet igjen når vi ikke får som vi blir lovet?

– Vi har stått sammen med dere og gitt dere våre stemmer. Som takk fratar barnevernet våre barn, vi står fremdeles uten arbeid, og den somaliske staten er fremdeles ikke anerkjent.

En av utfordrerne snakket på vegne av de oppmøtte og lurte på hva som ville bli annerledes dersom de fortsetter å stemme Arbeiderpartiet for andre, tredje og fjerde gang?

Forstår frustrasjonen
Johansen forteller at han skjønner det godt dersom de oppmøtte ikke tror på Aps løfte om et bedre samfunn.

– Jeg mener allikevel at glasset må sees på som halvfullt og ikke halvtomt.

Han begrunner dette med utviklingen av arbeidsdeltagelsen til den somaliske innvandrergruppen, flere unge somaliske kvinner tar utdanning, og yrkesdeltagelsen til somaliske kvinner.

– Selv om det ikke er bra nok, går det allikevel i riktig retning, sier han til en full sal.

Ap-representanten forteller det er viktig at hver enkelt kan bruke av seg selv å være en ressurs, med all sin ulikhet og all sin likhet.

– Vi ønsker ikke at alle mennesker skal bli like, men at de skal ha like muligheter, sier Johansen.

Mer integrering
Ap-representanten legger ikke skjul på de store utfordringene politikerne støter på. Han mener politikere samtidig må være tydelige på å utfordre tilbake.

– Vi må være til stede, møte dem, høre hva de har å si, diskutere med folk, og få folk til å være med i ulike ting. De må være med i idrettslaget, de må være med i ulike politiske partier, ta del i frivillig arbeid og ikke bare være sammen med sin egen etniske gruppe. Og man ser jo en endring hos de yngre. De eldre føler en trygghet og tilhørlighet til sin egen gruppe som sikkert eldre norske også gjør når de er utenlands. Men for å virkelig bli en del av samfunnet og gjøre seg gjeldende så er det også viktig å ta del i samfunnet.

– Svaret på de utfordring fremover er å tilrettelegge for mer skole og mer utdanning, mener Johansen.