Trekker seg: Ubaydullah Hussain (lengst til venstre) sier takk for seg som leder for den ytterliggående islamistgruppen Profetens Ummah. Her fotografert sammen med sine meningsfeller under en protest utenfor USAs ambassade høsten 2012.
Foto: Claudio Castello

– Venter og ser an

I en e-post til VG opplyste Ubaydullah Hussain (28) at han trakk seg som leder for islamistgruppen Profetens Ummah. Shoaib Sultan, rådgiver hos Antirasistisk Senter sier det er for tidlig å fastslå noe etter Hussains avgang.

Utrop nr. 4/2014 (23.01.2014)

Sultan, rådgiver hos Antirasistisk Senter, sier til utrop.no at det er altfor tidlig å si om Hussains avgang vil føre til en mer konstruktiv ordskifte.

Vil også Profetens Ummah ikke lenger får den samme oppmerksomheten som tidligere?

– Vi vet ikke noe konkret om begrunnelsen utover det som er nevnt i artikkelen, men vi følger utviklingen, påpeker han videre.

I slutten av januar starter en straffesak mot Hussain i Oslo tingrett. Han er er tiltalt for trusler, samt diskriminerende og hatfulle ytringer - deriblant mot to journalister og forfatteren Amal Aden.

– Jeg vil med dette meddele at jeg har trukket meg ut av Profetens Ummah. Årsaken til dette er at jeg ønsker nå å hjelpe den muslimske ummah på andre måter, skriver 28-åringen i en e-post til VG Nett.

– Utsatt for heksejakt
I e-posten opplyser Hussain at Profetens Ummah fortsatt består, men at de ikke har noen offentlige aktiviteter.

– Fra før av har mange av våres brødre sluttet seg til andre grupperinger for å hjelpe vår ummah på best mulig måte. Jeg tror at Profetens Ummah har vært med på å styrke vår tro og praktisering av Islam, skriver han.