Innvandrergrupper har økt risiko for å få hjerte- og hjernesykdommer.
Foto: Helsenorge

Innvandrere har økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag

Ny studie viser at innvandrergrupper fra Sør-Asia, Sentral-Asia og tidligere Jugoslavia har betydelig høyere risiko for hjertesykdommer og hjerneslag enn etniske nordmenn.

Utrop nr. 17/2016 (21.04.2016)

– Personer fra Sentral-Asia hadde nesten doblet risiko for å få hjerteinfarkt sammenlignet med etniske nordmenn. For menn og kvinner fra tidligere Jugoslavia var risikoen for hjerteinfarkt økt med henholdsvis 50 prosent og 75 prosent, mens kun mennene hadde økt risiko for slag. Også menn fra Midtøsten hadde signifikant økt risiko for hjerteinfarkt, mens menn fra Afrika sør for Sahara og kvinner fra Sørøst-Asia hadde økt risiko for hjerneslag, står det på nettsiden til Unikard, som er en nasjonal forskningssatsning i regi av Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG).

Tommy Skar fra LHL
Foto: LHL
De mest utsatte gruppene kommer fra tidligere Jugoslavia, Midtøsten, Sør-Asia og Sentral-Asia. For disse gruppene er det mer enn dobbelt så høy risiko å få hjerteinfarkt eller hjerneslag som for resten av befolkningen. Studien kan tyde på at det er et behov for spesielle tiltak for å forbygge relevante sykdommer.

Menn fra tidligere Jugoslavia har 150 prosent høyere sannsynlighet for å få hjerteinfarkt enn menn med etnisk norsk bakgrunn, ifølge studien. Kvinner fra Sentral-Asia er 218 prosent mer risikoutsatte for hjerteinfarkt enn etninsk norske kvinner.

Risikofaktorer som fedme og diabetes, samt posttraumatisk stress er noen av forklaringene på de høye tallene.

Helsemyndighetene må lede an
Generalsekretær i LHL Hjerneslag, Tommy Skar, er tydelig på at dette er et problem som må håndteres av myndighetene.

– Myndighetene må ta utfordringene på alvor og drive med systematisk og forebyggende arbeid. Det er viktig å få fram at disse sykdommene er mulig å forebygge gjennom fysisk aktivitet, riktig kosthold og rett og slett stumpe røyken, forteller Skar.

Han framhever også at LHL vil være aktive i arbeidet.

– Som brukerorganisasjon for slagrammede og pårørende har LHL Hjerneslag også et ansvar for å bidra med informasjon om risikofaktorer for hjerneslag, hvordan forebygge slag og hva som er symptomer på hjerneslag til disse gruppene.

– Framover vil det bli langt flere eldre med innvandrerbakgrunn og det vil være svært viktig å jobbe forebyggende slik at vi ikke får store grupper med annen etnisk bakgrunn med dårlig helse og høy dødelighet. Det er en stor belastning for den enkelte, for pårørende og for samfunnet, sier Skar.