Justisdepartementet ber POD rydde opp etter at POD i et rundskriv slo fast at norske statsborgere med opprinnelse i 31 ulike land skal få oppgitt fødested "ukjent" i passet.

Justisdepartementet: – Rydd opp i regler om pass

– Politidirektoratet bes rydde opp i saken raskest mulig, og herunder vurdere å gjeninnføre tidligere praksis mens arbeidet pågår, heter det i et brev fra Justisdepartementet til Politidirektoratet. 

Utrop nr. 24/2016 (16.06.2016)

De siste dagene har det vært mye uro og sterk misnøye med regler for utstedelse av pass som Politidirektoratet innførte tidligere i år.

Folk fra 31 land skal få oppført fødested «ukjent» når de søker om fornyelse av passene sine. Det er snakk om folk som har blitt norske statsborgere, men som kommer fra bestemte land som norske myndigheter mener ikke gir pålitelige opplysninger om fødested. 

Regelen har etter det Utrop erfarer allerede ført til problemer for folk på reise. Den har dessuten ført til massive motstand fra organisasjoner, enkeltpersoner og jurister.

JD ber om opprydding
Nå ber altså Justisdepartementet Politidirektoratet om å rydde opp, kommer det frem i et brev sendt fra departementet. I det korte brevet står det: 

– Vi viser til Politidirektoratets nye praksis med utstedelse av pass med fødested «ukjent» til personer født i såkalte gruppe 2-land.

Justis- og beredskapsdepartementet påpeker at praksisendringen synes å få en rekke uheldige og uoversiktlige konsekvenser for mange norske statsborgere. Politidirektoratet bes rydde opp i saken raskest mulig, og herunder vurdere å gjeninnføre tidligere praksis mens arbeidet pågår.