Foto: domstol.no

Tilbakekall av statsborgerskap etter asyljuks vil koste dyrt

Lovforslaget om at domstolene skal avgjøre tilbakekall av statsborgerskap i asyljukssaker, vil koste staten opp mot en kvart milliard bare det første året.

Utrop nr. 43/2018 (08.11.2018)

Bare å få ferdigbehandlet alle tilbakekallingssaker som har hopet seg opp, vil med lovendringen gjøre prislappen 220 millioner kroner dyrere, skriver Aftenposten.

Regjeringen har i tråd med stortingsflertallets vedtak i fjor, kommet med et forslag om at tilbakekall av statsborgerskap skal behandles i domstolene, og ikke gjennom vedtak fra utlendingsforvaltningen som i dag.

Samtidig som høringsprosessen for forslaget er godt i gang, har Kunnskapsdepartementet engasjert et analyseselskap for å kartlegge kostnader ved lovendringen. Kostnadene drives opp av blant annet punktet i lovendringen om fri rettshjelp, i tillegg til den generelle rettsprosessen.

Lovendringen vil eventuelt tidligst tre i kraft i 2021, men allerede året før regner UDI med at bunken av slike tilbakekall passerer 1.000 saker.

SVs Karin Andersen mener grundigere undersøkelser før man gir statsborgerskap, reduserer antall tilbakekallssaker. Samtidig ønsker hun en foreldelsesfrist for gamle saker.

(©NTB)