Rune Aale-Hansen fra Gjensidigestiftelsen fotografert sammen med Ingvild Lund Danbolt og Elisabeth Dahl Hansen fra Oslo Røde Kors under tildelingen.
Foto: rodekors.no

Frivillig inkludering får 250.000 kroner

Oslo Røde Kors er en av organisasjonene som kan glede seg over å motta støtte fra Gjensidigestiftelsen like før jul. 

Utrop nr. 48/2018 (13.12.2018)

Venneprosjektet kobler unge enslige flyktninger med en familie, ung voksen eller besteforeldre, etter eget ønske.

Tildeligen gjør det mulig at Elisabeth Dahl Hansen i Oslo Røde Kors kan videreutvikle vennefamilie-tiltaket.

– Dette prosjektet støtter opp om en av de viktigste målene i Gjensidigestiftelsen, om å bidra til sosial inkludering, sier Rune Aale-Hansen, tillitsvalgt i Gjensidigestiftelsen.

Prosjektet er tildelt i alt 250 000 kroner. Målet er å motvirke ensomhet, isolasjon og utenforskap hos unge enslige flyktninger gjennom å koble dem med frivillige som inkluderer dem i sine nettverk.

– Det er nettopp slike prosjekter vi leter etter, og jeg håper at dette kan være til inspirasjon for andre. I alt har Gjensidigestiftelsen delt ut rundt 200 millioner til prosjekter rundt om i Norge, og i Oslo har ca. 40 prosjekter fått støtte med til sammen nesten 9 millioner kroner, forteller Aale-Hansen.

Om Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen jobber for å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn gjennom å støtte ildsjeler og frivillige organisasjoner. Som største eier i Gjensidige med 62 prosent av aksjene, er vi med på å videreføre 200 års forsikringshistorie i Norge.

Fra og med etableringen i oktober 2007 og frem til og med 2017 har Gjensidigestiftelsen tildelt rundt 2,2 milliarder kroner til omtrent 7000 ulike prosjekter for å fremme trygghet og helse.