80 prosent besto Statsborgerprøven 2018, viser nye tall fra Kompetanse Norge. Statsborgerprøven er viktig for å få norsk statsborgerskap (illustrasjonsbilde).
Foto: Leila Feratovic

80 prosent besto Statsborgerprøven

Resultatene for hele landet viser at 80 prosent av kandidatene besto Statsborgerprøven i 2018.


Utrop nr. 08/2019 (28.02.2019)

Ifølge en pressemelding fra Kompetanse Norge var det totalt 6367 personer som gikk opp til Statsborgerprøven i fjor, flere av kandidatene har avlagt prøven mer enn en gang.

– Resultatene på landsbasis holder seg jevnt over gode, sier Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge.

1. januar 2017 ble det innført et krav om å bestå en prøve i samfunnskunnskap for å få statsborgerskap. Statsborgerprøven er digital og varer i 60 minutter, og kan enten tas på bokmål eller nynorsk. Prøven består av 32 oppgaver, og 24 spørsmål må være riktig besvart for å få bestått.

Ifølge Stortinget er Statsborgerprøven en kunnskapsprøve som tar utgangpunkt i læreplanen for opplæring i samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Prøven måler ikke graden av integrering hos kandidatene.

Klikk her for å lese mer om saken på Ntbinfo.no