Ny muslimsk samtalepartner på OUS

Norsk-marokkanske Yasmine Morchid er ny muslimsk samtalepartner på OUS.
Foto: ous-hf.no
Yasmine Morchid er 26 år gammel og ny samtalepartner ved OUS.

Yasmine kommer fra et hjem med forskjellige kulturer og har en familie med forskjellige trosoppfatninger. Moren kommer fra Nord-Norge og faren er fra Marokko.

Dermed har hun selv opplevd at helse i tilknytning til tro og kultur kan forstås og oppfattes forskjellig, avhengig av hvilket verdens- og livssyn vi har. 

– Jeg mener vi trenger åpenhet, toleranse, empati, tålmodighet og ikke minst fokus på menneskeverdet, for å unngå konflikt i kommunikasjon og samtale med andre, sier Morchid til ous-hf.no.

Viktig med muslimsk samtalepartner

Morchid mener det er viktig med en kvinnelig muslimsk samtalepartner i teamet fordi det kan være godt for muslimske kvinner å snakke med en fra eget trossamfunn som forstår kvinnenes rolle i denne trosretningen. 

– Dessuten kan det føles mer naturlig å snakke åpent til en annen kvinne om enkelte helseproblemer, påpeker hun.

Tilbudet om samtalepartnere er et supplement til sykehusprestene. Pilotprosjektet ”Tros- og livssynsbetjening for pasienter og pårørende på sykehus”, ble startet av OUS og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) i 2011, for å tilby et likeverdig tilbud til pasienter og pårørende som identifiserer seg med andre tros- eller livssynssamfunn.