En fransk domstol, som har avslått en afghansk 23-åring asyl og egentlig sendt ham tilbake til Norge i henhold til Dublin-forskriften, har snudd i saken. 23-åringens retur i Norge stansen, fordi retten mener det kan bety en videre retur til Afghanistan (Foto: Illustrasjon).
Foto: Scanstockphoto

Fransk domstol stanset "norsk" asylretur

En fransk domstol mener norsk asylpraksis overfor afghanere er i strid med menneskerettighetene og stanset en retur til Norge for en asylsøker med avslag.

Utrop nr. 16/2017 (25.04.2017)

En 23 år gammel afghansk asylsøker som kom til Norge i 2015 og fikk avslag på søknaden, dro til Frankrike og søkte asyl der i stedet. I Frankrike fikk han også avslag, og det ble bestemt at han skulle tilbake til Norge.

Nå har imidlertid franske myndigheter gjort helomvending i saken. En forvaltningsdomstol i Lyon mente mannen ville være i fare i Norge, fordi han sannsynligvis ville blitt sendt tilbake til Afghanistan, skriver Dagsavisen.

– Den franske dommeren mener det er åpenbart at Norges vedtak er galt. Jeg kan ikke huske å ha sett en domstolsavgjørelse som anser det for risikabelt å sende tilbake til Norge fordi vedkommende er utsatt for forfølgelse i Afghanistan, sier asyladvokat Halvor Frihagen til Dagsavisen.

Verken Justisdepartementet eller Utlendingsdirektoratet vil kommentere den konkrete saken.