På tide å modernisere islam

Elever som ønsker å be i skoletiden, får nå mulig støtte fra regjeringen
Foto: Flickr
Jeg spør Linda Alzhagari i Minotenk, som er en av personene som mobiliserer til demonstrasjon i dag: Tar du avstand fra den delen av Koranen og hadith som støtter væpnet jihad?
0Shares

Senere i dag er det duket for den store demonstrasjonen hvor mange muslimer antas å demonstrere mot ekstremisme og IS (Islamsk stat).

Minotenk, i samarbeid Islamsk Råd har nå mobilisert en rekke moskeer, politiske partier og organisasjoner. “IS sin ideologi fremmer terror, massemord og verdier som ikke har plass i hverken islam eller vårt norske samfunn. Toleranse, respekt og demokrati er verdier som ingen skal få tråkke på!” står det på arrangørenes Facebook-side. 

Parolene er:
– Nei til ISIS
– Sammen mot terror, sammen for fred
– Ikke i islams navn

Vi kan ikke vente noen store endringer i verken holdninger eller ideologier om ikke initiativtakere våger å gå inn på de teologiske motsetningene og de ekstreme ideologiene som finnes bak disse kreftene.

Det er først og fremst halshoggingen av personer med en annen tro som har satt sinnene i kok både blant muslimer og ikke-muslimer. IS har en ideologi som ligger nær Al-Qaeda, Hamas og Taliban. Det handler om jihad (hellig krig) for å opprette islamsk stat, islams status og sharia. IS har trukket det hele enda lenger hvor brutal vold er en del av metodene. Til og med Al-Qaeda tar avstand fra IS. Og når mange ulike krefter samles for demonstrere mot IS og ekstremistene så er jo det positivt. Skulle bare mangle, tenker jeg. Er det ikke en selvfølge at norske muslimer ikke støtter terror og halshogging av sivile? 

Hvilken ekstremisme?
Så hva er poenget med en slik demonstrasjon? Den kommer til å være samlende, slik at både muslimer og ikke-muslimer sier tydelig i fra at ekstremisme ikke er akseptert. Men hvilken ekstremisme snakker vi om? Flertallet av demonstrantene i dag deltar fordi de ikke støtter halshogging av sivile. Men ekstremisme og væpnet jihad er mer enn det. 

I dag finnes det mange tolkninger av islam, enkelte islamske ideologier som ikke er forenelig med menneskerettigheter. Det kan være for eksempel synet på “frafalne” og jihad som metode for å nå politiske eller militære mål. 

Jeg spør Linda Alzhagari i Minotenk som er en av personene som mobiliserer til demonstrasjon i dag: Tar du avstand fra den delen Koranen, hadith som støtter væpnet jihad?

“Det holder ikke å isolere de islamske ekstremistene”, uttaler Haras Rafiq fra tenketanken Quilliam Foundation i Storbritannia til Minervanett.

– Vi må bekjempe islamistisk ideologi. Uten å ta tak i ideologien blir det bare brannslukking, sier han.

Teksttolkning kun for de lærde
For det er nettopp det som skjer i Oslo i dag når muslimene demonstrerer. Vi kan ikke vente noen store endringer i hverken holdninger eller ideologier om ikke initiativtakere våger å gå inn på de teologiske motsetningene og de ekstreme ideologiene som finnes bak disse kreftene.

For å kunne gjøre det må man også våge tolke Koranen selv. I dag er denne oppgaven forbeholdt “de lærde”. Og her starter problemene. Når bare de lærde gis dette privilegiet tolker de tekstene på en måte som passer dem best. Tidligere i tider var det mange som ikke kunne lese og heller ikke hadde utdannelse. De var ikke i stand til å lese og forstå komplekse analogier i Koranen. Men slik er det i dag. 

Religionen og tolkningen må tilhøre den private sfære hvor den enkelte gis mulighet til å lese og forstå Koranen og hadith på egne premisser. På sikt vil det innebære sekulært styresett. Det er på denne måten vi kan forandre holdningene hos mennesket. For det holder ikke bare å gjentolke Koranen hvis ikke menneskene endrer holdninger, verdier og synet på Koranen. 

Les også: Saudis Must Stop Exporting Extremism (NY Times)