Det er behov for en ny tilnærming til konflikten. Norge som leder av Giverlandsgruppen har tyngden til å kreve at det palestinske lederskapet må akseptere den jødiske nasjonalstaten. Side om side med deres egen nasjonalstat.