Hjem Forfattere Artikler av Debatt

Debatt

33 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Frankrike er en stor kolonimakt i Afrika særlig i vest Afrika og nord Afrika det derfor naturlig for folk fra den delen av Afrika å immigrere til Frankrike. Mange av dem ble hentet for billig arbeidskraft og andre kom frivillg. Frankrike hadde også i fortiden avtale med mange land...
For å få foreldre til å engasjere seg i skolehverdagen, nytter det ikke bare å informere om læreplaner og utbedringer i skolegården. Skolen må gi foreldrene ansvar, myndighet og styrke. Selv om noen innvandrerforeldre ikke kan norsk og ikke kjenner det norske skolesystemet, elsker de barna sine over alt på...
Kommunen bør legge til rette slik at alle som har rett til å delta i introduksjonsprogrammet faktisk kan delta. Dette kan gjøres ved å redusere satsene for barnehage og SFO for foreldre som er deltagere i introduksjonsprogrammet. Jeg og ektemannen min er deltagere i Introduksjonsprogrammet i bydel Grünerløkka. Introduksjonsprogrammet er...
På forsiden til utrop årgang 3 nr. 3 var det bilde av to jenter og overskriften “Ikke norsk nok?”. Artikkelen på s. 4 i avisen handlet om at jentene hadde blitt “tvunget” til å ha norsk som andrespråk (NOA). Kelechi Uwalaka skal ut fra en stil i 4. klasse...
Vi her i Afrikan Youth in Norway ser svært positivt på at Kunnskapsministeren selv tok initiativ til å svare på vårt debattinnlegg. Vi har dessverre opplevd at det i alt for mange tidligere regjeringer ikke har blitt sett på som viktig nok til å tas opp høyt oppe i...
Hovedkasserer i SOS Rasisme, Kjell Gunnar Larsen, kommer med kraftige angrep på Utrop. Utrop når fram til lesere innenfor migrasjonsfeltet. Som en organisasjon i dette feltet er det relevant for våre lesere å vite hva slags kritikk det rettes mot en så stor organisasjon som SOS Rasisme. Jeg viser til...
SOS Rasisme reagerer sterkt på de påstandene som settes frem i Utrop 2/2005. Vi reagerer sterkt på at vi blir utsatt for en slik form for skittkasting uten at vi blir kontaktet og får anledning til å komme med tilsvar i samme artikkel, en slik rett til samtidig tilsvar er...
Det var en mørk og stormfull natt, og jeg hadde bestemt meg for å forsvare ytringsfriheten. Byen sov, men jeg våket foran datamaskinen. Jeg hadde fotografier av de mindreårige døtrene til alle i nabolaget. Med Photoshop klippet jeg ut deres søte, uskyldige ansikter, for så å lime dem inn...
I januarutgaven av Utrop blir jeg utfordret av lederen for African Youth i Norge, Thomas Prestø, på skolens oppgaver i forbindelse med bekjempelse av rasisme. Han nevner flere eksempler på at dette er et helt nødvendig arbeid. Samtidig understreker eksemplene at kampen mot rasisme må foregå på et bredt...
Lederartikkelen i siste nummer av Utrop avleverer Utlendingsdirektoratet (UDI) en visitt. Som forvalter av norsk flyktning- og asylpolitikk forventer UDI søkelyset fra en kritisk og uavhengig presse. Men i dette tilfellet synes jeg lederartikkelen blander kortene. UDI bruker mye tid på å forklare hvordan og hvorfor vi fatter de vedtakene...