Hjem Forfattere Artikler av Leder

Leder

78 ARTIKLER 0 KOMMENTARER

HRS

0
I dette nummeret av Utrop får vi innblikk i hvordan statsstøtten til organisasjoner på innvandringsfeltet er fordelt. Blant dem som får aller mest er Human Rights Service (HRS), som er nokså ny aktør på dette området. Senteret definerer seg selv som en ”tenketank”, og har siden oppstarten fått rikelig med medieomtale.

Kulturelt mangfold

0
Khalid Salimi og Anders Heger, henholdsvis leder og styreleder i stiftelsen Horisont, reiser en potensielt viktig debatt i sin kronikk i Aftenposten fredag 18. januar. «Mangfold som problem» er deres talende tittel.
Våpenhvileavtalen som Norge meglet fram på Sri Lanka er blitt sagt opp av myndighetene i landet. Tamiltigrene (LTTE) kjemper for en selvstendig stat for tamilene på Sri Lanka.

Nyhetsåret 2007

0
Du holder årets siste utgave av Utrop mellom hendene. Et godt år for vår avis, med opprettelsen av Utrop TV som ett av høydepunktene. Sammen med nettsidene, vårt opprinnelige format, gir TV-mediet oss muligheten til å være aktuelle og gi en bredere dekning av det som rører seg på den flerkulturelle scenen.
Denne utgaven av Utrop handler om likestilling. Tvangsekteskap, omskjæring og vold mot kvinner kan være resultat av mentalitet hentet fra patriarkalske samfunn hvor mannen har overtaket på kvinnen.
Med jevne mellomrom blir Utrop kontaktet av journalister som ønsker å få tak i en homofil innvandrer.
En av de største utfordringene det norske samfunnet står overfor i årene framover er integrasjonen av innvandrerbarn og barn oppvokst i Norge med innvandrerforeldre.

Språkets makt

0
Årets kommunevalg viste at minoritetsbefolkningen i enkelte byer og steder gjorde et meget bra valg. Jevnt over viser minoritetene en tendens til å tilnærme seg sin rette proporsjon i by- og kommunestyrene.

Tvilsom ordfører

0
Etter at den forrige ordføreren nylig ble tatt i skatteunndragelse, har vi fått Svenn Kristiansen fra Frp til ny og midlertidig ordfører. Mye tyder på at det beste hadde vært om hans verv forblir midlertidig.
I begynnelsen av august var vi vitne til den gruoppvekkende hendelsen i Sofienbergparken. Ikke bare ble en familiefar brutalt slått ned med livstruende hodeskader som følge.