Europeere får innvandrerstøtte

0
Organisasjoner som arbeider med å integrere innvandrere fra europeiske land skal nå få statsstøtte. Men selv om nye innvandrergrupper kommer til, økes ikke de totale økonomiske rammene til dette arbeidet.

– Barn må ikke manipuleres

0
– Barn må ikke brukes for å skape hat mellom grupper i Norge, sier Alfredo Biamont, redaktør i Utrop. Han reagerer sterkt på bruken av barn under den siste tidens demonstrasjoner. – Er Blitz-ungdom også blitt manipulert av foreldre, undrer lederen i OMOD, som er dypt uenig med Biamont.

Flink til å bruke fastlegen

0
Personer med innvandrerbakgrunn oppsøker fastlege to til tre ganger mer enn den øvrige norske befolkningen, viser en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet.

Forsidesak: “Innvandrerregnskap” uten inntektskilder

0
Arbeids- og Inkluderingsdepartementet (AID) kom like før jul med et "innvandrerregnskap", basert på tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), men utelot å fortelle hvor mye det norske samfunnet sparer på innvandring. Alle de seks landene statistikken er brytet ned på er muslimske land. SSB mener de kun har utført det som departementet har gitt dem i oppdrag.

Kommentar: «Jeg kaster stein for at noen skal spørre meg hvorfor jeg kaster stein»

0
«Om jeg får sjansen, kommer jeg til å gjøre det igjen!» Dette er langt ifra det mest skremmende som kom fram på debatten som Abid Raja tok initiativ til forrige søndag på Litteraturhuset. 

Notiser

0
14 431 asylsøkere til Norge i 2008 Mer enn dobbelt så mange søkte asyl i Norge i 2008, som i 2007, viser ferske tall fra...

Kommentar: Å forstå opprøret

0
To av tre arrestert i forbindelse med vold og hærverk under demonstrasjonene mot krigen i Gaza hadde minoritetsbakgrunn. Kan vi lete etter noe annet enn individuelle årsaker bak disse tallene?