Finanskrisen stopper ikke pengeoverføringer

0
Pengeoverføringer fra innvandrere til deres tidligere hjemland vil øke med henholdsvis seks og syv prosent i 2010  og 2011, ifølge tall fra Verdensbanken.

Handler det alltid om rasisme?

0
Rosenborgspiller Anthony Annan har utløst en debatt om rasisme. Hvorvidt har han rett, kan debatteres. Men det hele minner meg om en episode fra barneskolen.

Forbi hijabdebatten

0
Mulige veier til et mer balansert ordskifte om innvandring og innvandrere var temaet på et seminar i regi av UNESCO-kommisjonen den 14. oktober på Håndverkeren i Oslo.

Flere muslimer velger “norsk” begravelse

0
Stadig flere norsk-pakistanere og andre med bakgrunn fra muslimske land velger bisettelse i Norge, heller enn å frakte de avdøde slektningene tilbake til hjemlandet. 

Kjerringer mot strømmen?

0
Fortjener Mullah Krekar, Amir Payan og Iffit Qureshi pris for ytringsfriheten? Spørsmålet er vesentlig å stille.

Flere homofile innvandrere søker hjelp

0
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (Seif) opplever en sterk økning i antall henvendelser fra homofile innvandrere. Flere av dem som tar kontakt befinner seg i en livskrise. Seif er den eneste hjelpeorganisasjonen som registrerer hvor mange homofile som søker hjelp.

Butikkansatte

0
I omtrent en måned, har Bunnpris på Kampen i Oslo vært besøkt av uønskede kunder, som truer butikkansatte. Ved to anledninger er bråkmakere anmeldt til politiet som ikke gjør noe.

Hijabkledde damer på moped

0
Marrakesh er byen å dra til hvis du vil oppleve noe unikt. Det forstod jeg sist gang jeg var der.

Innvandrergrupper fortsatt fattigere enn nordmann

0
En fersk NOVA-rapport viser at ikke-vestlige innvandrerfamilier sliter mer økonomisk enn gjennomsnittet. Forsørgelse av slekt i hjemlandet og dårligere lønnsutvikling enn resten av befolkningen oppgis som årsaker.