Eldre kvinner og innvandrere er overrepresentert blant fattige

0
Andelen eldre i gruppen som har lavest inntekt, minker stadig. Men særlig kvinner og innvandrere over 60 år henger etter økonomisk, ifølge SSB.

Holocaustsenteret mistenkeliggjør norske muslimer

0
Norske muslimer er mindre skeptiske til jøder enn nordmenn flest, viser IMDi-rapport. Holocaustsenteret bør nå dementere at muslimer er «smittekilden» til antisemittisme i Norge, skriver idéhistoriker Dag Herbjørnsrud.

Flyktningsmarked: Kjøp og salg av flyktninger i et marked – er en lur idé? Trenger vi rett og slett en flyktningsbørs?

0
Vi har et behov for kreative løsninger på en kinkig problemstilling, for å på en rettferdig måte for alle parter fordelene den økonomiske og kulturelle byrden flyktningene har på verdens land.

Sjefsimam: – Vi skal ikke la oss provosere

0
Tirsdag kveld møttes politiet, imamer og muslimer for å snakke om og bedre forstå Koran-brenningen i Kristiansand.

Raja vil endre loven etter Stålsett-siktelse

0
Abid Raja (V) mener det er feil at tidligere biskop Gunnar Stålsett risikerer fengsel for å ha ansatt en asylsøker uten arbeidstillatelse og vil endre loven.

Kan det være hatefullt å brenne en bok? Svaret er ja – det KAN være det.

Når Koran-brenningen utføres av en organisasjon med en kjent muslimfiendtlig agenda, er det vanskelig å forstå dette som en kritikk av religion som er isolert fra resten av virksomheten. I en slik kontekst vil vi tenke at brenningen i seg selv reelt sett er en hatefull ytring, og en hatefull ytring blant flere fra samme hold.

Politiet ber om ubetinget fengsel for tidligere biskop Gunnar Stålsett

0
Politiet ber om ubetinget fengsel for den pensjonerte biskopen Gunnar Stålsett (84) etter at han har innrømmet å ha ansatt en asylsøker uten arbeidstillatelse.

Durek Verrett sier kongefamilien gir ham råd

0
Prinsesse Märtha Louises kjæreste Durek Verrett sier han kan forstå om noen omfatter ham som gal, og sier han har fått rettledning fra kongefamilien.

Ombud ber myndighetene undersøke SFO-tilbudet til Det Islamske Kultursenter

0
Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm krever at myndighetene undersøker Det Islamske Kultursenters overnattings-SFO.