Velkommen til markering av Verdensdagen for eldre 2020

OXLO: Oslo Extra Large er en kampanje som skal motarbeide rasisme, fordommer og diskriminering.
Foto: oslo.kommune.no
IHSG- Internasjonal helse- og sosialgruppe, Familieklubbene i Norge og Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, Sosial- og eldreombudet i Oslo har gleden av å invitere, tradisjonen tro til markering av Verdens eldredag 2020.
  • Kl. 14:00 til 14.30 Registrering
  • Kl. 14:35 Resitasjon fra Koranen Imam Syed Nehmat Ali Shah, CJAS
  • Diktopplesning
  • Kl. 15:00 Velkommen! Hvordan ser framtidens eldreomsorg ut? V/ ordfører Marianne Borgen. 
  • Kl. 15:15 Eldre innvandrere som avstår fra å bruke tjenestene – hva er konsekvensene av at eldre isoleres? Ved Anne Lise Kristensen. Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, Sosial- og eldreombudet i Oslo
  • Kl. 15:45 Vi deler utfordringer og erfaringer. Hva ville du eventuelt gjort annerledes?

V/ Tayyab Choudri, daglig leder IHSG

  • Kl. 16:00 Utdeling av to seniorpriser og kort innlegg fra prisvinnerne.  
  • Kl. 17:00 Middag i galleriet.

Arrangementet er gratis og åpen for alle, men trenger påmelding pga. COVID-19: [email protected] eller SMS 41694303. Personer med luftveissymptomer skal ikke komme på arrangementet.

Tid og sted: Fredag 2. oktober 2020 kl. 14:00-18:00. Sentral Jammat Ehle- Sunnat, Motzfeldtsgate 10, Oslo