ERAS-valgdebatt på Litteraturhuset

 
Valgdebatt om migranter i Norges framtid - hvordan skal man forbedre integreringspolitikken?

Hvem kommer?
Arbeiderpartiet: Abdullah Alsabeegh.
Høyre: Afshan Rafiq.
SV: Gulay Kutal.
FrP: Aina Sternesen.
Miljøpartiet De Grønne: Une Aina Bastholm.
Rødt: Reza Rezaee.
Venstre: Naci Akkøk.
Kristelig Folkeparti: ubekreftet

Ordstyrer: Martin Toft, redaktør i Uniforum.

Program:
18:00 Registrering.
18:15: Velkommst.
18:20: Innledere taler.
18.50: Spørsmål og svar fra salen.

Registrering frem til mandag 02.09 Kl 1200 på: [email protected]