Hjem Det skjer Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2021

Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2021

86Shares

Regjeringen skal for åttende gang holde sin årlige integreringskonferanse.

Tidspunkt: onsdag 9. juni 2020.

Sted: Digital konferanse

Formålet med de årlige, nasjonale integreringskonferansene er å styrke dialogen mellom innvandrerbefolkningen og sentrale politikere. Integreringskonferansen 2021 har hovedtemaet «Integrering for fremtiden. Hva har pandemien lært oss?».

Med nevnte hovedtema ønsker regjeringen å se helheten på integreringsfeltet, særlig når det gjelder de store grepene som regjeringen har gjort de siste årene. Årets konferanse har også som mål å synliggjøre virkninger av pandemien på sentrale integreringsområder og samtidig å løfte fram det gode utviklingsarbeidet som har funnet sted på tvers av sektorer for å løse utfordringer knyttet til pandemien.

Innspillsmøter før integreringskonferansen.

Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har invitert et begrenset utvalg av organisasjoner og innvandrerråd, med nyttig kunnskap, innsikt og erfaringer om samarbeid på tvers av aktører og med innvandrermiljøene. Innspillene vil formidles til Kunnskapsdepartementet, og inngå i forarbeidet og i gjennomføringen av konferansen.

Møtene vil være digitale:

Tirsdag 6. april kl 18-20

Tirsdag 13. april kl 18-20

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/informasjon-om-regjeringens-nasjonale-integreringskonferanse-2021/id2843225/