Inkludering på topp – hvilke strukturer avgjør mangfoldet?

1Shares
kl 
Digitalt

Ønsker du inspirasjon og nye måter for å jobbe med mangfold? I årets første samling ser vi nærmere på hvilke ubevisste kriterier, strukturer og holdninger som hemmer arbeidet med å øke mangfoldet blant tillitsvalgte, ansatte og ledelse. Vi løfter også frem frivillige organisasjoner som har hentet inspirasjon og implementert arbeidsverktøyene i Inkludering på topp og Mangfoldsplakaten i sitt eget mangfoldsarbeid.

Måten vi rekrutterer på viderefører ofte mangelen på mangfold. Inkludering på topp setter fingeren på utfordringer og løsninger for hvordan frivillige organisasjoner kan øke mangfoldet i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte. Bakgrunnen for programmet Inkludering på topp er en erkjennelse av at selv om mange organisasjoner lykkes med å øke det etniske mangfoldet ser vi få eksempler på mangfold på toppen i organisasjonene.

På samlingen får vi blant annet høre om:

Hva er Inkludering på topp

Ida Marie Holmin gir en introduksjon til Inkludering topp og snakker om behovet for å jobbe strategisk med å mangfoldet og å utvikle en inkluderende kultur i organisasjonen.

Ida Marie Holmin, assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge og prosjektleder for Frivillighet Norges prosjekt Inkludering i frivillig sektor.

Verktøy for mangfold og inkludering

I Inkludering på topp har vi laget en rekke arbeidsverktøy om mangfoldsledelse, mangfoldig rekruttering, mangfoldig kommunikasjon og en mangfoldstest. Frivillighet Norge har også vedtatt en egen mangfoldsplakat om å øke mangfoldet på alle nivå i organisasjonen. Vi har invitert to frivillige organisasjoner til å holde innlegg om hvordan de jobber med å utvikle sine organisasjoner og deres erfaringer med verktøyene.

Norges Fotballforbund

Rasmus Olstad Semmerud holder innlegg om arbeidet med mangfold i Norges Fotballforbund, og hvordan de benytter arbeidsverktøyene i Inkludering på topp.

Rasmus er fagansvarlig Fair play og inkludering i seksjon Klubb og aktivitet som blant annet jobber med inkludering i Norges Fotballforbund.

Den Norske Turistforeningen

Marte Bulie holder innlegg om DNTs arbeid med å lage en ny strategi for utvikling og inkludering i organisasjonen. DNT har blant annet hentet inspirasjon fra Mangfoldsplakaten og andre verktøy Frivillighet Norge har utviklet.

Marte er fagsjef for folkehelse og inkludering i seksjonen for friluftsfag i DNT.

Hvorfor rekrutterer ikke frivilligheten flere ledere med innvandrerbakgrunn?

Marit Aure holder innlegg om sitt arbeid innen blant annet integrering, flerkulturelle samfunn, arbeidsliv og frivillige arbeid. Hun er opptatt av at vi må ha en bevissthet om sammenhengene mellom rekruttering og mangfold. Vi må forstå hvilke steg, prosesser og sammenhenger som inngår i å skape mangfold i arbeidslivet og i frivillige organisasjoner

Marit er professor sosiologi ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Hun har ansvar for undervisning i kvalitative metoder, vitenskapsteori og kurs i migrasjon og integrasjon. Hun er også prosjektleder for “Sustainable Diverse Cities: Innovation in Integration” 2017-2022, Cit-egration.

Hvilke forventinger må du oppfylle for å være en aktiv og engasjert borger?

Noor Jdid holder innlegg om sitt arbeid med doktorgradsavhandlingen sin om hvem som betraktes som en god borger. Hun har blant annet sett på hvilke forventninger man har til å bidra, å være engasjert og ta på seg ansvar i frivillige organisasjoner i Danmark og Norge.

Noor har en doktorgrad i kjønnsforskning fra Institutt for Fredsforskning (PRIO) og Senter for Kvinne- og Kjønnsforskning (SKOK), Universitetet i Bergen. Avhandlingens tittel er: “Taking part in society the way I am”. An exploration of active citizenship norms in Denmark and Norway”. Jdid jobber i dag med fag- og tiltaksutvikling i Kirkens Bymisjon.

Panelsamtale

Programmet avsluttes med en panelsamtale mellom innledere, der også deltakere kan stille spørsmål. Samtalen vil handle om temaene som er løftet i innleggene og hva er det er viktig å jobbe videre med for å komme lenger med mangfoldet på toppen i frivillige organisasjoner.

Samtalen ledes av Selma Benmalek. Selma sitter blant annet i styret i JM Norway og AKKS Oslo.

Påmelding og pålogging

Samlingen foregår digitalt i Zoom. De som melder seg på får tilsendt påloggingsinformasjon til samlingen. Påmeldingsfristen er 28. mai.

Målgruppe for samlingen

Samlingen retter seg særlig mot tillitsvalgte og ansatte i større og mindre frivillige organisasjoner.

Om Inkludering på topp

Gjennom programmet Inkludering på topp setter vi fokus på å øke det etniske mangfoldet i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte.

Inkludering på topp har som mål

  • å identifisere og peke på utfordringene vi ser i frivillig sektor
  • å jobbe med å finne og dele løsninger og verktøy for hvordan frivillige organisasjoner kan øke mangfoldet i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte.