Hjem Det skjer Minoriteter i møte med barnevernet

Minoriteter i møte med barnevernet

Innvandrerfamilier fra ikke-vestlige land er fortsatt overrepresentert i fattigdomsstatistikken, til tross for at stadig flere er i jobb
Foto: Flickr
Jobber du med familier med minoritetsbakgrunn? Ønsker du å få økt kunnskap om hvordan å arbeide med minoritetsfamilier og utfordringer relatert blant annet til kulturforståelse og barneoppdragelse? 
0Shares

MiRA-Senteret arrangerer et kurs om arbeid med minoritetsfamilier, med spesielt fokus på utfordringer rundt barnevern og minoritetsbarn.

Senteret har gjennom sitt arbeid med minoritetskvinner erfart at mange minoriteter opplever å bli stående igjen alene i en ukjent kultur som har andre forventninger til barneoppdragelse enn en kanskje er vant til fra hjemlandet. Det kan være noe av grunnen til at for mange kan et møte mellom norsk barnevern og minoritetsfamilien bli preget av skepsis, fordommer og gjensidig misforståelse.

Senteret ønsker å sette fokus på dette ved å blant annet arrangere kurs hvor temaet er barnevern, minoritetsbarn og minoritetsfamilier. Foredragsholder for dette kurset er Athar Ali, leder i Norsk Innvandrerforum. Han har ledet prosjektet Flerkulturelt barnevern? Hvordan fremme dialog mellom barnevernet og etniske minoriteter.

Athar Ali jobber som klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatrien. I tillegg foreleser han om sosialt arbeid og barnevern, og vil gjennom kurset gi eksempler på caser om barnevernets håndtering av minoritetsbarn/ familier. Ali har også tidligere vært bystyrerepresentant i Oslo og vararepresentant på Stortinget.

Kurset er gratis og det vil bli servert forfriskninger.

Påmelding innen 20. mars til [email protected]. Det er begrenset antall plasser til kurset.

Om MiRA-Senteret:

MiRA – Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner er en møteplass for engasjerte og samfunnsaktive kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn.