Lansering: «Kvinner i Islam»

Author Recent Posts Claudio CastelloJournalist i Utrop Latest posts by Claudio Castello (see all) Chudasama vil fremme innvandrerkvinners perspektiv i ny bok hun gir ut - 14.06.2024 Innvandrergutter har oftest opplevd psykiske krenkelser i idretten - 14.06.2024 Stortinget vedtar forbud mot søskenbarnekteskap - 13.06.2024 Et spennende bokbad med forfatteren Lily Bandehy i lanseringen av hennes […]
Et spennende bokbad med forfatteren Lily Bandehy i lanseringen av hennes femte bok, «Kvinner i Islam- Islams forakt for kvinner».
Samtale med Lily Bandehy og Halvor Tjønn, ledet av Shabana Rehman
Forfatter Lily Bandehy retter i sin femte bok søkelyset mot den påvirkning Islam har hatt og fremdeles har for kvinners stilling i Midtøsten. Gjennom ustrakt bruk av kilder som tidligere ikke har vært tilgjengelig for vesten, trekker hun i denne dokumentariske fortellingen historiske linjer fra Islam som trosretning i Medina på 600-tallet, til verdensreligionen den er i dag.
Med fakta som solid gjennomgangstone, gjennom historiske dokumenter og kommentarer,
gir Bandehy leseren en unik tilgang til sammenhenger som ikke tidligere har vært åpenbare for mange av oss. Boken tilfører ny kunnskap og innsikt til menn og kvinner fra både muslimske og vestlige kulturer, og er en grunnpilar for kvinnens stemme i en historie skrevet av menn.
Tid: 05.10, kl. 17.00
Sted: Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110.