Sammen for fred i Colombia

1Shares

Konferansen er et møtested for norsk sivilsamfunn, enkeltaktører og beslutningstakere som jobber med og i Colombia. Målet for konferansen er å analysere og diskutere fredsprosessen, hvor årets tema vil være sammenhengen mellom fred og demokrati i landet. Følgende spørsmål vil her bli diskutert.

  • Hvilket demokratisk handlingsrom eksisterer i Colombia i dag?

  • Kan styrking av ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og politisk deltakelse for historisk sett underrepresenterte grupper styrke fredsprosessen?

  • Inneholder fredsavtalen fra 2016 noen av svarene på de demokratiske utfordringene dagens Colombia står overfor? Eller er det behov for å se seg rundt etter andre tiltak?

2021 markerer også 5 år siden implementeringen av fredsavtalen mellom FARC-EP og den colombianske staten. Som avslutning på konferansen ønsker vi derfor å se nærmere på den nåværende statusen til implementeringen av fredsavtalen. Vi vil også diskutere hvordan norske, og andre internasjonale aktører, burde bidra til videre implementering og mer generell støtte til fredsarbeidet i Colombia.

Tid: 18.11, kl. 11.30-16.00
Sted: Ingensteds, Oslo/Zoom