Polske myndigheter frykter væpnet opptrapping på grensa til Hviterussland

Polske myndigheter sier de hindret en stor gruppe migranter i å ta seg inn fra Hviterussland mandag. De advarer om at nye forsøk kan bli av «væpnet natur».

Krisen på grensa mellom de to landene tok en dramatisk vending mandag.

Hundrevis eller tusenvis av migranter og flyktninger forsøkte å storme grensa ved å klippe seg gjennom gjerdet eller bruke lange stokker og greiner til å klatre over.

Det polske innenriksdepartementet la ut en video som viser polske grensevakter bruke en kjemisk spray mot menn som forsøker å klippe seg gjennom piggtråd. Noen av migrantene kaster gjenstander mot politiet.

Tidligere meldte en talsmann for polske myndigheter at hundrevis av migranter og flyktninger var observert på vei mot den polske grensa, ledsaget av væpnede hviterussere.

– Vi regner med at det vil skje en eskalering av denne typen hendelser på den polske grensa i nær framtid som vil være av væpnet natur, sier han. Han beskylder hviterussiske spesialstyrker for å organisere forsøket på å ta seg inn i Polen.

Det polske forsvarsdepartementet sier at migrantene har slått leir i Kuznica-regionen, og at de konstant voktes av hviterussiske spesialstyrker.

En Nato-kilde, som i tråd med alliansens praksis uttaler seg anonymt, omtaler Hviterusslands handlemåte som «hybridtaktikk». Det er et begrep som gjerne brukes om en operasjon der uvanlige militære og politiske virkemidler tas i bruk.

– Nato står klar til å støtte våre allierte og opprettholde sikkerheten i regionen, sa vedkommende.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen oppfordret mandag medlemslandene til å utvide sanksjonene mot Hviterussland.

Hun kaller det uakseptabelt å bruke migranter for politiske formål og sa det kan bli aktuelt å innføre sanksjoner mot flyselskap fra tredjeland som bringer migranter til Hviterussland.

Også USA protesterer, og talsmann for utenriksdepartementet i Washington, Ned Price, ber Hviterussland slutte å organisere strømmen av migranter over grensa og inn i Europa.

Det er svært vanskelig å få uavhengig bekreftelse på hva som foregår i grenseområdet, siden journalister holdes unna på begge sider av grensa.

Polen har den siste tiden økt antall politifolk og soldater langs grensa, og det er lagt ut piggtråd og andre sperringer for å hindre folk i å ta seg over.

Den polske nasjonalforsamlingen vedtok nylig å bygge en 100 kilometer lang mur langs grensa, som nå voktes av over 10.000 polske soldater.

Polske myndigheter har også innført en tre måneder lang unntakstilstand som forbyr journalister og organisasjoner å oppholde seg i det aktuelle grenseområdet.

Det har den siste tiden kommet en rekke rapporter om at migranter og flyktninger blir presset over grensa til Polen av hviterussiske grensevakter, for så å bli presset tilbake til Hviterussland av polske vakter.

Migranter forteller selv at de er strandet i en håpløs situasjon i grenseområdene. Mange av dem kommer fra land i Midtøsten.

Bekymringen for situasjonen for flyktningene på grensa øker. Etter hvert som vinteren nærmer seg, blir forholdene stadig tøffere. I slutten av oktober krevde FN umiddelbar handling for å redde liv og unngå lidelser.