Valgseminar – Nordstrand

 
Jobbsjansen Norstrand og Norsk Folkehjelp Oslo, OASEN - Kvinner Krysser Grenser inviterer til Valg seminar den:29. mai  Kl. 12:00Ormsundveien 16  - Nedrebekkelaget

Hva politiske partiene har tenkt å gjøre i neste fire årene i Bydel Nordstrand?

Temaer som skal tas opp:

* Ungdommer – Nærmiljø 
* Barnevern 
* Skole 
* Fritidsaktiviteter 
* Kollektiv trafikk 
* Kulturelle aktiviteter