Threads: Unlearning by doing

1Shares
I august 2023 vil Prosjekt 67 starte sitt forprosjekt mot Bodøs feiring som Europeisk Kulturhovedstad til neste år.
Prosjekt 67s mål er å skape et samarbeid på tvers i alle de arktiske landene Grønland, Norge, Sverige, Finland og Russland. Med et fokus på de nordlige og arktiske områdene.

I forbindelse med dette forprosjektet ønsker Prosjekt 67 å invitere til en panelsamtale ved Frammuseet i Oslo.Dette forprosjektet er gjort i samarbeid med Arctic Art Institute som har lang erfaring med produksjoner og prosjekter i Nordområdene og Barentsregionen.

Deltakere: Julie Hardenberg (GL), Timimi Märak (SE), Alisa Gorshenina (RU), Matti Aikio (FI), Marita Isobel Solberg (NO).
Threads: Unlearning by doing
Learning by doing er et av de sentrale begrepene i pedagogikken av John Dewey som antydet at kunnskapsproduksjon vokser ut av empirisk erfaring med å gjøre. Avlæring (unlearning) er en dekolonial praksis for å fremheve lokal eller kroppslig kunnskap som ofte er glemt i sentral historiefortelling. Å anerkjenne de koloniale systemene og praksisene innenfor utdanningsinstitusjoner og det bredere samfunnet krever at vi alle selv reflekterer og tenker på virkningen av kolonisering. Kun for noen år siden var ikke samisk kunsthistorie nevnt på pensum på kunsthistorieprogrammet ved Universitetet i Oslo.
Hva forandrer seg i dag? Hvordan brukes kunnskap til urfolk og nasjonale minoriteter i kunnskapsproduksjon i dag? På hvilken måte kan man skape ny kunnskap gjennom kunst og kunstneriske metoder?
Deltakerne skal diskutere disse og andre spørsmål på dekket av FRAM, båten som tok noen av de mest kjente polfarere og forskere Fridtjof Nansen, Otto Sverdrup og Roald Amundsen til Polhavet, Nunavut og Antarktis.
Det er en kort omvisning på Frammuseet i forkant av paneldebatt for deltakerne.
Julie Edel Hardenberg vil holde et kort foredrag, samt vise en video før panelsamtalen starter.
Moderator vil være Ekaterina Sharova, kunsthistoriker og grunnlegger av Arctic Art Institute.
Threads er et prosjekt om usynlige forbindelser som kunsten kan synliggjøre. Tittelen refererer til både hverdagens estetikk, tekstilkunst, moderne teknologi og internett. Sosiale og kulturelle forbindelser i nord blir oftest usynlige for beboerne i hovedsteder, men den kulturelle kapitalen som ble opparbeidet gjennom mange år av kultursamarbeid i Nord (hvor Barentssamarbeidet har spilt en sentral rolle) er enda til stede. Prosjektet tar i bruk disse trådene for å skape nye forbindelser gjennom kunstneriske virkemidler, både materialbaserte og ikke-materielle. Kan man synliggjøre sosiale forbindelser, samtaler på sosiale nettverk, debatt i Telegram eller chat på Whatsapp gjennom et kunstverk? Hvilken kunnskap kan nordlige kunstnere dele med kunstmiljøet i hovedstaden?
Målet for prosjekter er både å skape nye muligheter for en dialog mellom kunstnerne som jobber med dekolonisering og urfolkskunnskap, legge til rette for kommunikasjon gjennom
estetiske virkemidler, blant annet tekstil, fiber, video eller lyd som ikke nødvendigvis krever verbal språk.
Threads er støttet av Barentskult og Fritt Ord-stiftelsen.
Tid: 30.08, kl. 17-19.00.
Sted: Frammuseet, Bygdøynesveien 39.